Nationaal adverteren op onze radiozenders.

Tech specs

Werking
Aanvraag klassieke campagne

De aanvraag voor reclamespots gebeurt online via de dienst planning en dit voor de radiomerken van DPG Media en onze externe zenders.
Zodra je online zendtijd hebt aangevraagd voor een van je producten of diensten, krijg je een orderbevestiging. Die orderbevestiging moet uiterlijk 10 werkdagen na de datum vermeld op de orderbevestiging ondertekend voor akkoord naar ons worden teruggestuurd. Indien de campagne vroeger begint, moet de orderbevestiging minstens 8 werkdagen voor de eerste spot wordt uitgezonden, ondertekend zijn. Indien we na 10 werkdagen geen gehandtekend document ontvangen hebben, worden de spots niet meer gegarandeerd en dus, indien nodig, van de campagne gehaald na vervaldag. Dit zonder voorafgaandelijke verwittiging.
Indien we na 15 werkdagen geen handtekening in ons bezit hebben, vervalt de rest van de campagne automatisch. In alle andere gevallen beschouwen we de campagne als geannuleerd. Het budget waarvoor de orderbevestiging werd getekend (het hoogste engagement) dient volledig te worden geïnvesteerd.

Proces boeking klassieke campagne

De boeking gebeurt in functie van de beschikbaarheid en is voor spots afhankelijk van de duur van de spot. Voor elke campagne wordt het tarief aangerekend dat geldig is op het ogenblik dat de spot op het scherm komt.

Spots wijzigen klassieke campagne

Tot 5 werkdagen voor de uitzending kan je wijzigingen aanbrengen. 
Daarvoor moet wel de oorspronkelijke orderbevestiging ondertekend teruggestuurd zijn. We willen immers zo goed mogelijk tegemoetkomen aan vraag en aanbod. De gewijzigde orderbevestiging moet dan wel binnen de 10 werkdagen na wijziging en uiterlijk 5 werkdagen voor uitzending opnieuw ondertekend zijn voor akkoord. 
Uitstel of de verplaatsing van spots of een campagne naar een ander tijdsblok of een andere datum is enkel mogelijk binnen hetzelfde semester.

Deadline en aanleveringsvoorwaarden klassieke campagne

Aanleveren van het materiaal volgens volgende aanleverdeadlines.

Aanleveren vrijdag 16u -> antenne vanaf woensdag
Aanleveren maandag 16u -> antenne vanaf donderdag
Aanleveren dinsdag 16u -> antenne vanaf vrijdag
Aanleveren woensdag 16u -> antenne vanaf zaterdag en zondag
Aanleveren donderdag 16u -> antenne vanaf maandag en dinsdag

 

Technische voorwaarden

Het materiaal wordt bij voorkeur aangeleverd via AudioTransfr https://dpgmedia.audiotransfr.com.
Contactgegevens: traffic_radio-mln@dpgmedia.be of 02 255 34 47

Spots moeten voldoen aan de volgende specificaties:
- Files in wav-formaat
- Sampling rate: 48 kHz
- Maximum peaklevel: -8 dBFS
- Woordlengte: 16 bit (CD-quality)
- Stiltes niet langer dan 4 sec

Inhoudelijk advies:
- Spot moet verstaanbaar zijn (opletten met bepaalde typetjes, hoge stemmetjes, dialecten,…)
- Doelgroep van de spot is best doelgroep van de zender
- Gebruikte muziek passend en/of niet storend voor de zender
- Spots moeten respectvol zijn voor iedereen (mens én dier)
- Spots moeten passen binnen de Medialaan-waarden

Voor de pre-roll bij de High Frequency campagnes zal de 10 seconden spot van de bijbehorende radio-campagne gebruikt worden; langere versies zijn niet toegestaan. In het geval het om meerdere versies gaat en de klant geen specifieke spotversie levert voor het pre roll-luik van de campagne, wordt er gestreefd naar een gelijk aantal impressies voor elke spotversie.
De klant zal op het einde van de campagne een bevestiging krijgen van het totale aantal uitgeleverde impressies. Bij een te klein aantal impressies zal het saldo aan impressies in een zo kort mogelijke periode na het beëindigen van de radiocampagne worden uitgeleverd als pre-roll. Er zal geen compensatie zijn voor te laat-impressies die worden geleverd na de lineaire niet-digitale radiocampagne.

 

Noodnummer

Heb je op weekdagen voor 08:30 uur of na 17:30 uur, of in het weekend een dringend probleem met je campagne? Bel voor radio, televisie of publishing naar 02 255 04 04 en voor digitaal naar 0477 910 908 en we lossen het voor je op.