Nationaal adverteren op onze radiozenders.

Tech specs

Werking
Aanvraag en boeking

Via de planning gebeurt de aanvraag voor reclamespots en dit voor Qmusic en Joe, en dit voor één product of dienst.

De boeking gebeurt in functie van de disponibiliteit en is voor spots afhankelijk van de duur van de spot en eventuele concurrenten in hetzelfde reclameblok. Voor elke campagne wordt het tarief aangerekend dat geldig is op het ogenblik dat de spot op het scherm komt.

Orderbevestiging

Zodra de klant online zendtijd heeft aangevraagd voor één van zijn producten of diensten, krijgt hij een orderbevestiging. De klant heeft mogelijkheid tot aanpassen van spotlijst de eerste 3 dagen na boeking en dit zonder dat een handtekening nodig is.

Daarna wordt de spotlijst geblokkeerd in afwachting van de eerste handtekening. Deze moet uiterlijk 10 werkdagen na de datum van de orderbevestiging ondertekend voor akkoord terug bij MEDIALAAN zijn.

Indien de campagne vroeger begint, moet de orderbevestiging minstens 5 werkdagen voor de eerste spot wordt uitgezonden, weer in het bezit zijn van MEDIALAAN. In alle andere gevallen beschouwt MEDIALAAN de campagne als geannuleerd.

Het budget, waarvoor de orderbevestiging/contract werd getekend (het hoogste engagement), dient volledig te worden geïnvesteerd.

Wijzigingen

Tot 5 werkdagen vóór de uitzending kan de klant, enkel in geval van spots, wijzigingen aanbrengen. Daarvoor moet wel de oorspronkelijke orderbevestiging ondertekend teruggestuurd zijn. MEDIALAAN wil immers zo goed mogelijk tegemoet komen aan vraag en aanbod.

De gewijzigde orderbevestiging moet dan wel binnen de 10 werkdagen na wijziging en uiterlijk 5 werkdagen voor uitzending terug ondertekend zijn voor akkoord.

Technische voorwaarden

Het materiaal wordt bij voorkeur aangeleverd via http://audio.medialaan.be waarbij we je vragen een bevestiging van de levering te versturen naar Féline De Caluwé.

Contactgegevens:
traffic_radio@medialaan.be
02 255 34 47

Spots moeten voldoen aan de volgende specificaties:

  • Files in wav-formaat
  • Sampling rate: 44.1 kHz
  • maximum peaklevel: -9dBFS
  • Woordlengte: 16 bit (CD-quality)
  • stiltes niet langer dan 4 sec


Inhoudelijk advies:

  • Spot moet verstaanbaar zijn (opletten met bepaalde typetjes, hoge stemmetjes, dialecten,…)
  • Doelgroep van de spot is best doelgroep van de zender
  • Gebruikte muziek passend en/of niet storend voor de zender
  • Spots moeten respectvol zijn voor iedereen (mens én dier)
  • Spots moeten passen binnen de Medialaan-waarden

 

Voor de pre-roll bij de High Frequency campagnes zal de 10 seconden spot van de bijbehorende radio-campagne gebruikt worden; langere versies zijn niet toegestaan. In het geval het om meerdere versies gaat en de klant geen specifieke spotversie levert voor het pre roll-luik van de campagne, wordt er gestreefd naar een gelijk aantal impressies voor elke spotversie.

De klant zal op het einde van de campagne een bevestiging krijgen van het totale aantal uitgeleverde impressies. Bij een te klein aantal impressies zal het saldo aan impressies in een zo kort mogelijke periode na het beëindigen van de radiocampagne worden uitgeleverd als pre-roll. Er zal geen compensatie zijn voor te laat-impressies die worden geleverd na de lineaire niet-digitale radiocampagne.

Voor de pre-roll bij de High Frequency campagnes zal de 10 seconden spot van de bijbehorende radio-campagne gebruikt worden; langere versies zijn niet toegestaan. In het geval het om meerdere versies gaat en de klant geen specifieke spotversie levert voor het pre roll-luik van de campagne, wordt er gestreefd naar een gelijk aantal impressies voor elke spotversie.

De klant zal op het einde van de campagne een bevestiging krijgen van het totale aantal uitgeleverde impressies. Bij een te klein aantal impressies zal het saldo aan impressies in een zo kort mogelijke periode na het beëindigen van de radiocampagne worden uitgeleverd als pre-roll. Er zal geen compensatie zijn voor te laat-impressies die worden geleverd na de lineaire niet-digitale radiocampagne.

Noodnummer

Heb je op weekdagen voor 08:30 uur of na 17:30 uur, of in het weekend een dringend probleem met je campagne? Bel voor radio, televisie of publishing naar 02 255 04 04 en voor digitaal naar 0477 910 908 en we lossen het voor je op.