Nationaal adverteren op onze televisiezenders.

Tech specs

Werking
Aanvraag en boeking

Onze planning afdeling verwerkt aangevraagde campagnes voor VTM, VTM 2, VTM 3, VTM 4, CAZ 2, VTM KIDS. Ook voor onze externe partners Disney Vlaanderen en Wallonië en Nickelodeon Vlaanderen en Wallonië kan je bij hen terecht.

De boeking gebeurt in functie van de disponibiliteit en is voor spots afhankelijk van de duur van de spot en eventuele concurrenten in hetzelfde reclameblok. Voor elke campagne wordt het tarief aangerekend dat geldig is op het ogenblik dat de spot op het scherm komt.

Orderbevestiging

Zodra de klant zendtijd heeft aangevraagd voor één van zijn producten of diensten, krijgt hij een orderbevestiging. De klant heeft mogelijkheid tot aanpassen van spotlijst de eerste 3 dagen na boeking en dit zonder dat een handtekening nodig is.

Daarna wordt de spotlijst geblokkeerd in afwachting van de eerste handtekening. Deze moet uiterlijk 10 werkdagen na de datum van de orderbevestiging ondertekend voor akkoord terug bij DPG Media zijn.

Indien de campagne vroeger begint, moet de orderbevestiging minstens 5 werkdagen voor de eerste spot wordt uitgezonden, weer in het bezit zijn van DPG Media. In alle andere gevallen beschouwt DPG Media de campagne als geannuleerd.

Het budget, waarvoor de orderbevestiging/contract werd getekend (het hoogste engagement), dient volledig te worden geïnvesteerd.

Wijzigingen

Tot 5 werkdagen vóór de uitzending kan de klant, enkel in geval van spots, wijzigingen aanbrengen. Daarvoor moet wel de oorspronkelijke orderbevestiging ondertekend teruggestuurd zijn. DPG Media wil immers zo goed mogelijk tegemoet komen aan vraag en aanbod.

De gewijzigde orderbevestiging moet dan wel binnen de 10 werkdagen na wijziging en uiterlijk 5 werkdagen voor uitzending terug ondertekend zijn voor akkoord.

Technische voorwaarden
Aanlevering afgewerkte spots

Voor een vlotte afhandeling dienen spots aangeleverd te worden via D-MAT. Info over aanlevering vind je op www.abma-bvam.be

Audioformaat

Sampling frequentie 48 Khz
Audiokanalen: stereo, (mono compatibel)

Niveau: Integrated -23 LUFS volgens EBU R128 norm met volgende specificaties:
o Momentary Max: +8 LU
o Short Max: geen beperking
o Max dBTP: -3 dBTP
o LRA: geen beperking
o Integrated = -23 LUFS (= 0LU)

Beeldformaat

Televisiespots worden met evenveel zorg uitgezonden als programma's. Voor het materiaal en de afwerking gelden dan ook dezelfde kwaliteitseisen. DPG Media kan tv-spots die daar niet aan voldoen weigeren.

Redenen om een spot af te wijzen zijn: gebrek aan homogeniteit van de beelden, onscherpe beelden, slechte kleurkwaliteit, foutieve beeldverhouding, a-synchroniteit van geluid en beeld, een onverstaanbare gesproken tekst, een onleesbare gedrukte tekst, andere tekortkomingen.

Begin en einde van beeld/geluid

Het is mogelijk om beeld en geluid niet honderd procent synchroon te laten beginnen. In ieder geval mag het geluid nooit vóór het beeld van start gaan. Op het einde mag het geluid niet langer duren dan het beeld. Om de tijdsduur van de tv-spot te bepalen wordt de lengte van het beeld gemeten.

Geluidsregistratie

Ongeacht het beeldformaat, moet bij een tv-spot met stereogeluid het linkse kanaal op het als audio één gedefinieerde spoor en het rechtse kanaal op het als audio 2 gedefinieerde spoor worden opgenomen. Indien geen stereogeluid beschikbaar is, moet het monogeluid zowel op spoor 1 als 2 worden geregistreerd. Vermits voor de monokijker beide sporen worden gesommeerd, dient men rekening te houden met een positieve correlatie tussen beide sporen. Gebruik van Dolby Prologic (analoge matrix-gecodeerde surroundklank) is toegestaan. Audiomodulatie tot max. -9dBFS.

Beeldformaat 

DPG Media zendt hoofdzakelijk in breedbeeld (16:9) uit. Om de continuïteit met de programma’s te garanderen, worden alle tv-spots in breedbeeld uitgezonden. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Alle aangeleverde spots moeten het beeldformaat “16:9 anamorf” hebben (zie verder voor de gedetailleerde omschrijving van de verschillende beeldformaten).

Levering via file

-MXF OP-1a
-HD: MPEG2 long GOP, 50 Mb/s

Check de technische fiche op http://www.abma-bvam.be voor alle details.

Noodnummer

Heb je op weekdagen voor 8.30 uur en na 17.30 uur, of in het weekend, een dringend probleem met je campagne? Bel voor radio, televisie of publishing naar 02 255 04 04 en voor digitaal naar 0477 910 908 en we lossen het voor je op.