Nationaal adverteren op onze televisiezenders.

Tech specs

Werking
Aanvraag klassieke campagne

De aanvraag voor reclamespots gebeurt online via de dienst planning en dit voor de merken van DPG Media TV Adults, de merken van DPG Media TV Kids en onze externe zenders.
Zodra je online zendtijd hebt aangevraagd voor een van je producten of diensten, krijg je een orderbevestiging. Die orderbevestiging moet uiterlijk 10 werkdagen na de datum vermeld op de orderbevestiging ondertekend voor akkoord naar ons worden teruggestuurd. Indien de campagne vroeger begint, moet de orderbevestiging minstens 8 werkdagen voor de eerste spot wordt uitgezonden, ondertekend zijn. Indien we na 10 werkdagen geen gehandtekend document ontvangen hebben, worden de spots niet meer gegarandeerd en dus, indien nodig, van de campagne gehaald na vervaldag. Dit zonder voorafgaandelijke verwittiging.
Indien we na 15 werkdagen geen handtekening in ons bezit hebben, vervalt de rest van de campagne automatisch. In alle andere gevallen beschouwen we de campagne als geannuleerd. Het budget waarvoor de orderbevestiging werd getekend (het hoogste engagement) dient volledig te worden geïnvesteerd

Proces boeking klassieke campagne

De boeking gebeurt in functie van de beschikbaarheid en is voor spots afhankelijk van de duur van de spot. Voor elke campagne wordt het tarief aangerekend dat geldig is op het ogenblik dat de spot op het scherm komt.

Spots wijzigen klassieke campagne

Tot 5 werkdagen voor de uitzending kan je wijzigingen aanbrengen. 
Daarvoor moet wel de oorspronkelijke orderbevestiging ondertekend teruggestuurd zijn. We willen immers zo goed mogelijk tegemoetkomen aan vraag en aanbod. De gewijzigde orderbevestiging moet dan wel binnen de 10 werkdagen na wijziging en uiterlijk 5 werkdagen voor uitzending opnieuw ondertekend zijn voor akkoord. 
Uitstel of de verplaatsing van spots of een campagne naar een ander tijdsblok of een andere datum is enkel mogelijk binnen hetzelfde semester.

Deadline en aanleveringsvoorwaarden klassieke campagne

Aanleveren van het materiaal volgens volgende aanleverdeadlines.

Aanleveren vrijdag 16u -> antenne vanaf woensdag
Aanleveren maandag 16u -> antenne vanaf donderdag
Aanleveren dinsdag 16u -> antenne vanaf vrijdag
Aanleveren woensdag 16u -> antenne vanaf zaterdag en zondag
Aanleveren donderdag 16u -> antenne vanaf maandag en dinsdag

Met uitzondering van Eurosport: aanleveren 7 werkdagen voor uitzending.

 

Technische voorwaarden
Aanlevering afgewerkte spots

Voor een vlotte afhandeling dienen spots aangeleverd te worden via D-MAT. Info over aanlevering vind je op https://thinkvia.be/d-mat/
Technische fiche van de verschillende zenders HD: https://thinkvia.be/wp-content/uploads/2020/10/Caracteristiques_HD-MAT_nl.pdf

Audioformaat

Sampling frequentie 48 Khz
Audiokanalen: stereo, (mono compatibel)
Niveau: Integrated -23 LUFS volgens EBU R128 norm met volgende specificaties:
- Program Loudness: -23 LUFS
- Maximum True Peak Level: -1 dBTP
- Maximum Momentary Loudness (EBU Tech 3341): aanbeveling: +8 LU
- Maximum Short-term Loudness (EBU Tech 3341): -18 LUFS
- Loudness Range: aanbeveling: < 12 LU

Beeldformaat

Televisiespots worden met evenveel zorg uitgezonden als programma's. Voor het materiaal en de afwerking gelden dan ook dezelfde kwaliteitseisen. DPG Media kan tv-spots die daar niet aan voldoen weigeren.
Redenen om een spot af te wijzen zijn: gebrek aan homogeniteit van de beelden, onscherpe beelden, slechte kleurkwaliteit, foutieve beeldverhouding, a-synchroniteit van geluid en beeld, een onverstaanbare gesproken tekst, een onleesbare gedrukte tekst, andere tekortkomingen.
DPG Media zendt hoofdzakelijk in breedbeeld (16:9) uit. Om de continuïteit met de programma’s te garanderen, worden alle tv-spots in breedbeeld uitgezonden. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Begin en einde van beeld/geluid

Het is mogelijk om beeld en geluid niet honderd procent synchroon te laten beginnen. In ieder geval mag het geluid nooit vóór het beeld van start gaan. Op het einde mag het geluid niet langer duren dan het beeld. Om de tijdsduur van de tv-spot te bepalen wordt de lengte van het beeld gemeten.

Geluidsregistratie

Ongeacht het beeldformaat, moet bij een tv-spot met stereogeluid het linkse kanaal op het als audio één gedefinieerde spoor en het rechtse kanaal op het als audio 2 gedefinieerde spoor worden opgenomen. Indien geen stereogeluid beschikbaar is, moet het monogeluid zowel op spoor 1 als 2 worden geregistreerd. Vermits voor de monokijker beide sporen worden gesommeerd, dient men rekening te houden met een positieve correlatie tussen beide sporen. Gebruik van Dolby Prologic (analoge matrix-gecodeerde surroundklank) is toegestaan. Audiomodulatie tot max. -9dBFS.

Noodnummer

Heb je op weekdagen voor 8.30 uur en na 17.30 uur, of in het weekend, een dringend probleem met je campagne? Bel voor radio, televisie of publishing naar 02 255 04 04 en voor digitaal naar 0477 910 908 en we lossen het voor je op.