Commerciële politiek 2019

1. Television

1.1 Premies 
     1.1.1 Volumepremie 
     1.1.2 Vroegboekpremie 
    1.1.3 Q1 premie 
     1.1.4 Welkomstpremie
     1.1.5 Nieuwpremie (PNP)
     1.1.6 Entertainmentpremie (SPL/SBI/SGA)

1.2 Toeslagen
     1.2.1 Special Ads
     1.2.2 Merkcitatie
     1.2.3 Voorkeursplaatsing tv
     1.2.4 Indexen 

1.3 Engagementen
     1.3.1 Campagne
     1.3.2 Deadlines en aanleveringsvoorwaarden
     1.3.3 Jaarverbintenis 

1.4 Pakketten

1.1 Premies

1.1.1 Volumepremies 

1. Volumepremie jaarverbintenissen bij VTM, Q2, CAZ en Vitaya (19JV - 19VP - 19GK)
Nettobudget 2019 € Volumepremie
66.300 - 133.450 2%
133.451 - 257.550 4%
257.551 - 512.550 5%
512.551 - 770.100 6%
770.101 - 1.024.250 7%
1.024.251 - 1.281.800 8%
1.281.801 - 1.537.650 9%
1.537.651 - 1.794.350 10%
1.794.351 - 2.049.350 11%
2.049.351 - 2.315.400 12%
2.315.401 - 2.563.600 13%
> 2.563.601 15%
 • Engagement getekend voor 15/03/2019
 • Volumepremie op te nemen naar rato van de campagnes
 • Minstens 30% van het bruto budget in off peak (voor 19u00 en na 23u00)
 • Enkel van toepassing op het eerste engagement en niet op engagementsverhogingen
 • Investeringen in sponsoring en airtime bij kidszenders tellen mee voor het volume van het engagement, maar de volumepremie is enkel van toepassing op spot advertising bij VTM, Q2, Vitaya en CAZ
2. Volumepremie jaarverbintenissen bij MEDIALAAN KIDS (VTM KIDS, VTM KIDS JR, Disney Channel, Disney Channel Junior, Nickelodeon, Nick Jr. Noord)
Nettobudget 2019 € Volumepremie
20.000 - 30.000 7,5 %
30.001 - 50.000 10 %
50.001 - 100.000 15 %
100.001 - 150.000 20 %
150.001 - 300.000 25 %
300.001 - 500.000 30 %
> 500.000 35 %
 • Engagement getekend voor 01/09/2019
 • Volumepremie op te nemen naar rato van de campagnes
 • Enkel van toepassing op het eerste engagement en niet op engagementsverhogingen
 • Investeringen in sponsoring bij de kidszenders tellen mee voor het volume van het engagement, maar de volumepremie is enkel van toepassing op spot advertising bij de kidszenders

 

 

1.1.2 Vroegboekpremie 

5% extra premie in Q1 2019 bij het afsluiten van een stabiel engagement met MEDIALAAN KIDS vs 2018 voor 30/6/2019.

1.1.3 Q1 Premie

10% extra premie op de Q1-investeringen bij een groei van 10% op de Q1-investeringen in 2019 vs 2018 bij MEDIALAAN KIDS. (Opgelet: Q1-premie moet opgenomen worden in eerste kwartaal 2019.)

1.1.4 Welkomstpremie

Adverteerders of merken die het afgelopen kalenderjaar niet actief waren bij merken van  MEDIALAAN – de Persgroep Publishing ontvangen 15% korting op de ratecard (niet geldig voor online display en online video).

Enkel geldig op eerste bestelling/contract/order en bij een minimuminvestering van € 5.000. Niet cumuleerbaar met andere kortingen.

1.1.5 Nieuwpremie (PNP)

Adverteerders die een nieuw merk of nieuw product op televisie lanceren, krijgen extra ruimte.

Investering in €                               % extra ruimte

127.500                                            15
127.501 246.500                            16
246.501 491.300                            18
> 491.300                                            20

Maximumpremie: 98.600.
Premie in floating time, aansluitend op de startcampagne. Enkel op aanvraag, voor de start van de campagne.

Enkel op te nemen voor hetzelfde product / dezelfde campagne. Niet van toepassing bij line extension, nieuwe varianten, smaken of verpakkingen van bestaande merken/producten. Niet van toepassing voor de volgende sectoren: retail, speelgoed, diensten, film, video, muziek, kleine huishoudtoestellen, beurzen, sportieve en culturele evenementen.
Enkel geldig voor merken of productcategorieën die voor het eerst op televisie komen via VTM, Q2, Vitaya en CAZ.

Niet cumuleerbaar met andere kortingen, premies en pakketformules.
Premie berekend op de eerste 45 opeenvolgende kalenderdagen van de klassieke spotcampagne in airtime.

1.1.6 Entertainmentpremie (SPL/SBI/SGA)

Om de muziek-, film- en gamesector te ondersteunen is er 15% korting op campagnebudget bij VTM, Q2, Vitaya en CAZ.

 • Campagnes van games software (SGA)
 • Campagnes van muziek-cd’s en –dvd’s (SPL)
 • Campagnes van bioscoopfilms en dvd’s (SBI)
   

Als extra inspanning voor de muzieksector staan we multiproductspots toe (max. 1 minuut) zonder meerkost:

 • Cd’s of muziek-dvd’s van meerdere artiesten in 1 spot
 • Cd en muziek-dvd van dezelfde artiest in 1 spot
   

Minimaal behoud budget 2018.
Niet cumuleerbaar met andere kortingen, premies en pakketformules.
Geldig bij VTM, Q2, Vitaya en CAZ.

1.2 Toeslagen

1.2.1 Special Ads

1. Single spot bij VTM (EXCL)

Een reclameblok op een unieke plaats, exclusief gereserveerd voor een reclamespot.
30% toeslag op spottarief.

 • VTM om 19u50 - net voor ‘het Weer’: min. 20 sec. en max. 45 sec. (onder voorbehoud van programmawijzigingen)
 • Op aanvraag, in functie van beschikbaarheid
   

2. Countdown (OCDS)

Split screen toepassing bij de laatste spot in het reclameblok voor Het Nieuws van 19.00 uur. De spot telt af naar de start van ‘Het Nieuws’.
20% toeslag op het spottarief.

 • Tijdsduur: min. 20 sec. en max. 60 sec.
 • Volgens beschikbaarheid binnen blok
   

1.2.2 Merkcitatie 

Elke spot moet exclusief betrekking hebben op slechts één merk, handelsnaam, product, dienst of bedrijf. Slechts uitzonderlijk mag je andere adverteerders vermelden in de spot, maar dit is altijd op aanvraag en mits prijsverhoging.

EENVOUDIGE VERMELDING

 • Andere adverteerders worden visueel OF auditief vermeld
 • Max. 1/6de van de spotlengte
 • 15% voor 1 of 2 vermeldingen
 • 20% voor 3 of meer vermeldingen
   

GEARGUMENTEERDE VERMELDING

 • Andere adverteerders worden visueel EN auditief vermeld
 • Max. 1/6de van de spotlengte
 • 20% voor 1 vermelding
 • 40% voor 2 of meer vermeldingen
   

CO-BRANDING

 • Duospot
 • Vermelding langer dan 1/6de van de spot
 • Toeslag bepaald op basis van storyboard: min. 50%
   

GAMMA-SPOTS ZELFDE SECTOR MET ZELFDE MERKNAAM

 • Producten van eenzelfde adverteerder, uit dezelfde sector, met dezelfde merknaam
 • Zonder argumentatie
 • Geen toeslag
   

GAMMA-SPOTS VERSCHILLENDE SECTOREN MET ZELFDE MERKNAAM

 • Producten van eenzelfde adverteerder, uit verschillende sectoren, met dezelfde merknaam
 • 15%, 25%, 30% voor resp. 1, 2, 3 of meer producten uit verschillende sectoren


Deze toeslagen gelden ook voor de vermelding van sponsors (van evenementen, beurzen, e.a.). Alle aanvragen dienen te gebeuren op basis van een storyboard. Indien het storyboard niet tijdig wordt voorgelegd zal de maximale toeslag worden toegepast.

1.2.3 Voorkeurplaatsing TV

Voor een reclamespot op een specifieke plaats binnen het reclameblok, betaal je (niet onderhandelbaar) een toeslag van:

 • 20% voor de eerste of laatste positie
 • 20% voor de tweede of voorlaatste positie
 • 20% voor Countdownspot
 • 30% voor Single spot
   

1.2.4 Indexen

1. Spotindexen TV

Lengte             Index

10”                    50%
15”                    70%
20”                    85%
25”                    95%
30”                  100%
35”                  115%
40”                  130%
45”                  145%
50”                  160%
55”                  170%
60”                  180%

2. Maandindexen VTM, Q2, Vitaya en CAZ

Maand             Index

Januari              70%
Februari            70%
Maart               105%
April                 115%
Mei                  125%
Juni                  115%
Juli                     75%
Augustus           75%
September       120%
Oktober           120%
November        110%
December        100%

3. Maandindexen KIDS

 Maand             Index

Januari              75%
Februari            80%
Maart               100%
April                 110%
Mei                    90%
Juni                    85%
Juli                     75%
Augustus           85%
September       100%
Oktober            135%
November        145%
December        120%

1.3 Engagementen

1.3.1 Campagne

Aanvragen campagne

De basisregel is ‘first in, first served’. Je kan op elk ogenblik zendtijd reserveren.

De aanvraag voor reclamespots gebeurt online via de dienst planning en dit voor VTM, Q2, VTM KIDS, Vitaya en VTM KIDS JR. En dit voor een product of dienst.

Zodra je online zendtijd hebt aangevraagd voor een van je producten of diensten, krijg je een orderbevestiging in geval van spots, een contract in de andere gevallen. Die orderbevestiging/dat contract moet uiterlijk 10 werkdagen na de datum vermeld op de orderbevestiging/het contract ondertekend voor akkoord naar ons worden teruggestuurd. Indien de campagne vroeger begint, moet de orderbevestiging/ het contract minstens 5 werkdagen voor de eerste spot wordt uitgezonden, ondertekend zijn. Indien we na 10 werkdagen geen gehandtekend document ontvangen hebben, worden de spots niet meer gegarandeerd en dus, indien nodig, van de campagne gehaald na vervaldag. Dit zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Indien we na 15 werkdagen geen handtekening in ons bezit hebben, vervalt de rest van de campagne automatisch. In alle andere gevallen beschouwen we de campagne als geannuleerd. Het budget waarvoor de orderbevestiging/ het contract werd getekend (het hoogste engagement) dient volledig te worden geïnvesteerd.

Proces boeking

De boeking gebeurt in functie van de beschikbaarheid en is voor spots afhankelijk van de duur van de spot en eventuele concurrenten in hetzelfde reclameblok. Voor elke campagne wordt het tarief aangerekend dat geldig is op het ogenblik dat de spot op het scherm komt.

Tot wanneer kan ik mijn spots wijzigen?

Tot 4 werkdagen voor de uitzending kan je, enkel in geval van spots, wijzigingen aanbrengen. Daarvoor moet wel de oorspronkelijke orderbevestiging ondertekend teruggestuurd zijn. We willen immers zo goed mogelijk tegemoetkomen aan vraag en aanbod. De gewijzigde orderbevestiging moet dan wel binnen de 10 werkdagen na wijziging en uiterlijk 4 werkdagen voor uitzending opnieuw ondertekend zijn voor akkoord.

Sectorexclusiviteit binnen het reclameblok

We trachten te voorkomen dat 2 volwaardige reclameboodschappen, voor een product of dienst uit eenzelfde door MEDIALAAN – de Persgroep Advertising bepaalde industriecode, in hetzelfde reclameblok terechtkomen.

1.3.2 Deadlines en aanleveringsvoorwaarden

Aanleveren van het materiaal
We verwachten het materiaal ten laatste 3 werkdagen voor uitzending.

Het ondertekenen van jaarcontracten
Contracten worden uiterlijk 8 weken na verzending ondertekend terugbezorgd door de klant. Is het contract niet ondertekend na het verstrijken van bovenstaande, dan wordt maandelijks 10% van de reeds opgenomen gratis ruimte gefactureerd.

1.3.3 Jaarverbintenis

Voor jaarverbintenissen hanteren we een algemeen partnership waarbij we samen zoeken naar mogelijkheden en je campagnes evalueren i.s.m. onze researchafdeling.

De voorwaarden van een jaarcontract gelden niet voor sponsoring, pakketten of speciale acties. Een adverteerder kan enkel een jaarcontract afsluiten voor de merkenportfolio waarvan hij/zij voor de volle 100% eigenaar is, of waarvan de holding 100% van de aandelen bezit, aldus ook het beslissingsrecht heeft én waar minstens 1 aanspreekpunt beslissingsbevoegdheid heeft over de media van alle onderliggende entiteiten (merken/ adverteerders). Dit aanspreekpunt dient ook de medecontractant te zijn naast het mediabureau in de overeenkomst met MEDIALAAN - de Persgroep Advertising. Contacteer ons voor een voorstel op maat.

1.4 Pakketten

Klik voor meer info over onze tv-pakketten op onderstaande knop.

 

Info TV pakketten

2. Radio

2.1 Premies
     2.1.1 Volumepremie
     2.1.2 Maximix
     2.1.3 Sectorgebonden premies
     2.1.4 Welkomstpremie
     2.1.5 Zomerpremie

2.2 Toeslagen
     2.2.1 Merkcitatie
     2.2.2 Indexen

2.3 Engagement
     2.3.1 Campagne
     2.3.2 Deadlines en aanleveringsvoorwaarden
     2.3.3 Jaarverbintenis

2.4 Pakketten

2.1 Premies

2.1.1 Volumepremie

Volumepremie jaarverbintenissen bij Qmusic en Joe

Qmusic & Joe                                                   
Vanaf € 100.000                                     
Netto-aandeel min. 45%             
Tekenen voor 15 maart 2019        

Qmusic                                                   
Vanaf € 80.000                                     
Netto-aandeel min. 35%             
Tekenen voor 15 maart 2019

Joe                                                 
Vanaf € 30.000                                     
Netto-aandeel min. 10%             
Tekenen voor 15 maart 2019

De adverteerder verbindt zich voor een minimumengagement waarvoor een korting wordt overeengekomen. Deze korting wordt pas toegekend van zodra er een ondertekende overeenkomst is.

De adverteerder behoudt zich het recht om het geëngageerde investeringsvolume te allen tijde op te trekken, waarvoor een aangepaste korting wordt overeengekomen. Het nieuwe engagement vervangt het voorgaande en deze korting wordt toegepast voor alle toekomstige campagnes, vanaf ondertekening van het nieuwe engagement. Kortingen worden niet retroactief toegepast.

2.1.2 Maximix

Qmusic & Joe: 10% KORTING MAXIMIX
MaxiMix geldt voor elke campagne die gelijktijdig op Qmusic & Joe loopt.
Verhouding spotwaarde: minimum 20% op Joe.

MaxiMix geldt niet voor sponsoring, pakketten of speciale acties.
Niet cumuleerbaar met de zomerpremie.

2.1.3 Sectorgebonden premies

Collegiale korting (pers, tv, cd, film)      15%
Scholen                                                 15%
Rekruteringsspot                                   15%
Onverwachte gebeurtenis                     50%
Batibouw, Cocoon, Sfeer, Bis *             15%

*Enkel van toepassing voor standhouders die een campagne boeken in de periode van de beurs.

Bovenstaande kortingen worden pas definitief toegekend na goedkeuring van de spot of het storyboard.

Bovenstaande kortingen zijn cumuleerbaar, maar niet geldig op sponsoring, pakketten of speciale acties.

2.1.4 Welkomstpremie

Adverteerders of merken die het afgelopen kalenderjaar niet actief waren bij merken van de MEDIALAAN – de Persgroep Publishing ontvangen 15% korting op de ratecard (niet geldig voor online display en online video).

Enkel geldig op eerste bestelling/contract/order en bij een minimuminvestering van 5.000. Niet cumuleerbaar met andere kortingen.

2.1.5 Zomerpremie

Er geldt een zomerpremie voor Qmusic en Joe:

 • Netto-investering 2019 < hoogste investering 2018 en 2017                 35% gratis ruimte
 • Netto-investering 2019 > hoogste investering 2018 en 2017                 100% gratis ruimte

Voor alle campagnes tussen 1 juli en 1 september 2019.

Gratis ruimte op te nemen tijdens deze zomerperiode.

 Niet cumuleerbaar met andere kortingen, premies of commerciële voorwaarden.

2.2 Toeslagen

2.2.1 Merkcitatie

Elke spot moet exclusief betrekking hebben op slechts één merk, handelsnaam, product, dienst of bedrijf. Slechts uitzonderlijk mag je andere adverteerders vermelden in de spot, maar dit is altijd op aanvraag en mits prijsverhoging.

EENVOUDIGE VERMELDING

 • Andere adverteerders worden visueel OF auditief vermeld
 • Max. 1/6de van de spotlengte
 • 15% voor 1 of 2 vermeldingen
 • 20% voor 3 of meer vermeldingen
   

GEARGUMENTEERDE VERMELDING

 • Andere adverteerders worden visueel EN auditief vermeld
 • Max. 1/6de van de spotlengte
 • 20% voor 1 vermelding
 • 40% voor 2 of meer vermeldingen
   

CO-BRANDING

 • Duospot
 • Vermelding langer dan 1/6de van de spot
 • Toeslag bepaald op basis van storyboard: min. 50%
   

GAMMA-SPOTS ZELFDE SECTOR MET ZELFDE MERKNAAM

 • Producten van eenzelfde adverteerder, uit dezelfde sector, met dezelfde merknaam
 • Zonder argumentatie
 • Geen toeslag
   

GAMMA-SPOTS VERSCHILLENDE SECTOREN MET ZELFDE MERKNAAM

 • Producten van eenzelfde adverteerder, uit verschillende sectoren, met dezelfde merknaam
 • 15%, 25%, 30% voor resp. 1, 2, 3 of meer producten uit verschillende sectoren
   

Deze toeslagen gelden ook voor de vermelding van sponsors (van evenementen, beurzen, e.a.). Alle aanvragen dienen te gebeuren op basis van een storyboard. Indien het storyboard niet tijdig wordt voorgelegd zal de maximale toeslag worden toegepast.

2.2.2 Indexen

Indexen Qmusic en Joe

Lengte         Index

5                 35%
10
               50%
15
               70%
20
                80%
25
                95%
30
              100%
35
              115%
40
              130%
45
              145%
50
               160%
55
                180%
60
               180%

2.3 Engagement

2.3.1 Campagne

Aanvragen campagne

De basisregel is ‘first in, first served’. Je kan op elk ogenblik zendtijd reserveren.

De aanvraag voor reclamespots gebeurt online via de dienst planning en dit voor VTM, Q2, VTM Kids, Vitaya en VTM Kids JR. En dit voor een product of dienst.

Zodra je online zendtijd hebt aangevraagd voor een van je producten of diensten, krijg je een orderbevestiging in geval van spots, een contract in de andere gevallen. Die orderbevestiging/dat contract moet uiterlijk 10 werkdagen na de datum vermeld op de orderbevestiging/het contract ondertekend voor akkoord naar ons worden teruggestuurd. Indien de campagne vroeger begint, moet de orderbevestiging/ het contract minstens 5 werkdagen voor de eerste spot wordt uitgezonden, ondertekend zijn. Indien we na 10 werkdagen geen gehandtekend document ontvangen hebben, worden de spots niet meer gegarandeerd en dus, indien nodig, van de campagne gehaald na vervaldag. Dit zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Indien we na 15 werkdagen geen handtekening in ons bezit hebben, vervalt de rest van de campagne automatisch. In alle andere gevallen beschouwen we de campagne als geannuleerd. Het budget waarvoor de orderbevestiging/ het contract werd getekend (het hoogste engagement) dient volledig te worden geïnvesteerd.

Proces boeking

De boeking gebeurt in functie van de beschikbaarheid en is voor spots afhankelijk van de duur van de spot en eventuele concurrenten in hetzelfde reclameblok. Voor elke campagne wordt het tarief aangerekend dat geldig is op het ogenblik dat de spot op het scherm komt.

Tot wanneer kan ik mijn spots wijzigen?

Tot 4 werkdagen voor de uitzending kan je, enkel in geval van spots, wijzigingen aanbrengen. Daarvoor moet wel de oorspronkelijke orderbevestiging ondertekend teruggestuurd zijn. We willen immers zo goed mogelijk tegemoetkomen aan vraag en aanbod. De gewijzigde orderbevestiging moet dan wel binnen de 10 werkdagen na wijziging en uiterlijk 4 werkdagen voor uitzending opnieuw ondertekend zijn voor akkoord.

Sectorexclusiviteit binnen het reclameblok

We trachten te voorkomen dat 2 volwaardige reclameboodschappen, voor een product of dienst uit eenzelfde door MEDIALAAN - de Persgroep Advertising bepaalde industriecode, in hetzelfde reclameblok terechtkomen.

2.3.2 Deadlines en aanleveringsvoorwaarden

Aanleveren van het materiaal
We verwachten het materiaal ten laatste 3 werkdagen voor uitzending.

Het ondertekenen van jaarcontracten
Contracten worden uiterlijk 8 weken na verzending ondertekend terugbezorgd door de klant. Is het contract niet ondertekend na het verstrijken van bovenstaande, dan wordt maandelijks 10% van de reeds opgenomen gratis ruimte gefactureerd.

2.3.3 Jaarverbintenis

Voor jaarverbintenissen hanteren we een algemeen partnership waarbij we samen zoeken naar mogelijkheden en je campagnes evalueren i.s.m. onze researchafdeling.

De voorwaarden van een jaarcontract gelden niet voor sponsoring, pakketten of speciale acties. Een adverteerder kan enkel een jaarcontract afsluiten voor de merkenportfolio waarvan hij/zij voor de volle 100% eigenaar is, of waarvan de holding 100% van de aandelen bezit, aldus ook het beslissingsrecht heeft én waar minstens 1 aanspreekpunt beslissingsbevoegdheid heeft over de media van alle onderliggende entiteiten (merken/ adverteerders). Dit aanspreekpunt dient ook de medecontractant te zijn naast het mediabureau in de overeenkomst met MEDIALAAN - de Persgroep Advertising. Contacteer ons voor een voorstel op maat.

2.4 Pakketten

Klik voor meer info over onze radiopakketten op onderstaande knop.

 

Info radiopakketten

3. Print

3.1 Premies
     3.1.1 Welkomstpremie
     3.1.2 Volume premie
     3.1.3 Sectorgebonden premie

3.2 Toeslagen
     3.2.1 Merkcitatie
     3.2.2 Voorkeursplaatsing
     3.2.3 Technische toeslag
     3.2.3.1 Technische opmaakkost kranten
     3.2.3.2 Technische opmaakkost magazines

3.3 Partnership
     3.3.1 Premiumproducten
     3.3.2 Campagne
     3.3.3 Deadlines en aanleveringsvoorwaarden
     3.3.4 Jaarverbintenis
     3.3.5 Klachten en compensaties
     3.3.5.1 Toekennen van compensatie
     3.3.5.2 Opnemen van compensatie 
     3.3.5.3 Coverpolitiek magazines

3.1 Premies

3.1.1 Welkomstpremie

Adverteerders of merken die het afgelopen kalenderjaar niet actief waren bij merken van MEDIALAAN – de Persgroep Publishing ontvangen 15% korting op de ratecard (niet geldig voor online display en online video).

 

Enkel geldig op eerste bestelling/contract/order en bij een minimuminvestering van 5.000. Niet cumuleerbaar met andere kortingen.

3.1.2 Volumepremie

Volumepremies jaarverbintenissen

50-100K           2-5%
100-200K         5-10%
200-500K         10-15%
500K-1M          15-20%
1-1,5M             20-25%

3.1.3 Sectorgebonden premie

Sector                                            Print

Overheid*                                            30%
Cultuur                                                 30%
NGO                                                     50%

Top Topical voorspelbaar**             25%
Top Topical onvoorspelbaar            50%

*enkel voor overheden zonder commerciële affiniteit
**voorspelbare Top Topicals zijn deze die in de Top Topicalkalender opgelijst staan: www.np.be

3.2 Toeslagen

3.2.1 Merkcitatie

Elke advertentie moet exclusief betrekking hebben op één merk, handelsnaam, product, dienst of bedrijf. Op aanvraag mogen ook andere adverteerders opgenomen worden in de advertentie en zal hiervoor een prijsverhoging worden aangerekend.

 • +15% bij vermelding eerste merk
 • +25% vanaf 2de merkcitatie

Niet van toepassing op productgamma van hetzelfde merk binnen dezelfde sector.

3.2.2 Voorkeurplaatsing

1. Kranten
Premiumplaatsing kranten
Pagina 1 tarief x 5
Pagina 3 tarief x 2
Pagina 4-5 + 50%
Premium plaatsing + 20%
Vereiste opeenvolgende pagina’s + 25%
2. Magazines
Premiumplaatsing magazines Weekbladen Maandbladen
(Incl Luxe DMM)
Prima posta +25% +30%
Secunda posta +20% +25%
Rechterpagina +15% +15%
Vereiste plaatsing +15% +15%
Eerste helft +15% +15%
Combinatie speciale plaatsing +25% +35%
Cover 2 +25% +25%
Cover 3 +15% +15%
Cover 4 +50% +50%

3.2.3 Technische toeslag

Voor sommige producten gelden enkele technische kosten.

3.2.3.1 Technische opmaakkost kranten
Formaat Technische opmaakkost*
1/1 pagina in Het Laatste Nieuws of De Morgen €1.000
*opmaak = copy + lay-out
Partnerfees en kortingen/premies zijn niet van toepassing op technische kosten. Technische kosten tellen niet mee in engagementen.
3.2.3.1 Technische opmaakkost magazines
Formaat Technische opmaakkost*
1/1 pagina in magazine €750
Testpanel €3.000
*opmaak = copy + lay-out
Partnerfees en kortingen/premies zijn niet van toepassing op technische kosten. Technische kosten tellen niet mee in engagementen.

3.3 Partnerships

3.3.1 Premiumproducten

We bepaalden een reeks van premium producten. Deze verschijnen maximum een aantal keer per periode. Onze commerciële partners genieten voorrangsregels op deze premium producten. Hieronder vind je een lijst van deze schaarste- of premium producten, beperkt in aantal of in tijd.

1. Kranten

 •  Halve Wrap: 1 per maand
 • Inlassingen op pagina’s 3, 5 en 7


2. Magazines

 • Covers
 • Creatieve formules
 • Prima Posta


3.3.2 Campagne

Aanvragen campagne

De regel is first in, first served. Je kan op elk ogenblik een advertentie reserveren. Hou daarbij altijd rekening met de beschikbaarheid van het product en respecteer de reservatiedeadlines zoals op de site vermeld. Een boeking is pas geldig als we een getekende bestelbon - volledig ingevuld – ontvangen hebben, inclusief de contactgegevens van de contactpersoon voor het materiaal.

Optiepolitiek

Opties moeten ten laatste 3 werkdagen voor reservatiedeadline bevestigd worden (zie https://www.persgroepadvertising.be/nl/adverteren/technische-info). Opties blijven gedurende 10 werkdagen geldig, en mogen maar één keer verlengd worden voor een bijkomende periode van 10 werkdagen. Een optie kan maximaal 12 maanden vóór de verschijningsdatum genomen worden. Medialaan - de Persgroep Advertising behoudt in alle gevallen het recht om te bepalen of een optie toegekend mag worden of niet, o.a. in functie van de beschikbare ruimte.

Een getekende bon voor één van onze producten waarop al een optie genomen werd, geeft de eerste optienemer de tijd om zijn optie te bevestigen. De termijn hiervoor is 48u. Indien de eerste optie niet bevestigd wordt, kan de nieuwe bestelling doorgaan. Wordt een optie niet tijdig bevestigd dan kan MEDIALAAN – de Persgroep Advertising geen garantie van verschijnings- of startdatum, noch (voorkeur)plaatsing geven.

Uitzondering:

Bij onvoorspelbare Top Topicals is flexibiliteit mogelijk (bevestiging mogelijk tot dag voor verschijning, 12u00 ‘s middags).

Een campagne wijzigen

Een campagneperiode wijzigen kan tot 3 werkdagen voor deadline reservatie. Een producttype/formaat of speciale plaatsing wijzigen kan enkel mits akkoord van je accountmanager bij MEDIALAAN de Persgroep Advertising en dat ten laatste 3 werkdagen voor deadline reservatie.

Een campagne annuleren

 • Tussen de 4 - 2 weken voor deadline reservatie wordt 50% van het budget gefactureerd.
 • Binnen de 2 weken voor deadline reservatie wordt 100% van het budget gefactureerd.


Premium plaatsingen en creatieve formules kunnen niet geannuleerd worden.
Dezelfde annulatievoorwaarden gelden voor magazines en kranten.

Bewijsnummers

Wij leveren altijd gratis een digitaal bewijsnummer van de titel waarin de advertentie verschenen is.

3.3.3 Deadlines en aanleveringsvoorwaarden

Deadline materiaal

Deadlines voor levering materiaal zijn als volgt bepaald:

 

Bij het niet respecteren van de deadlines, worden verschijningsdatum/startdatum en voorkeurplaatsing niet meer gegarandeerd. Mogelijk zal je campagne bijgevolg later of niet opgestart worden. Dit kan zonder voorafgaande verwittiging.

3.3.4 Jaarverbintenis

Voor jaarverbintenissen hanteren we een algemeen partnership waarbij we samen zoeken naar mogelijkheden en je campagnes evalueren i.s.m. onze researchafdeling.

De voorwaarden van een jaarcontract gelden niet voor sponsoring, pakketten of speciale acties. Het minimumengagement dient te worden afgesloten voor 15/03/2019. Een adverteerder kan enkel een jaarcontract afsluiten voor de merkenportfolio waarvan hij/zij voor de volle 100% eigenaar is, of waarvan de holding 100% van de aandelen bezit, aldus ook het beslissingsrecht heeft én waar minstens 1 aanspreekpunt beslissingsbevoegdheid heeft over de media van alle onderliggende entiteiten (merken/adverteerders). Dit aanspreekpunt dient ook de medecontractant te zijn naast het mediabureau in de overeenkomst met MEDIALAAN – de Persgroep Advertising. Contacteer ons voor een voorstel op maat.

3.3.5 Klachten en compensaties

3.3.5.1 Toekennen van compensatie

Wanneer kennen we een compensatie toe?

 •   Geboekte inlassing niet verschenen

Indien de oorzaak van het niet-verschijnen bij de Persgroep Publishing ligt, doen we er alles aan om de verschijning zo snel mogelijk te laten doorgaan. De maximale compensatie die kan gevraagd worden, is het kosteloos herplaatsen van de bedoelde advertentie. Indien de campagne afgelopen is, mag 2x de waarde van de inlassing gebruikt worden bij een volgende campagne van dezelfde adverteerder binnen hetzelfde kalenderjaar.

 •  Geboekte inlassing niet correct verschenen

Indien de oorzaak van het niet correct verschijnen bij de Persgroep Publishing ligt, zullen we een commerciële geste doen om dit te compenseren. De maximumvergoeding die kan worden gevorderd voor slechte druk of vergissingen, is het kosteloos herplaatsen van de bedoelde advertentie (volgens de oorspronkelijke afspraken inzake plaatsing, formaat, e.d.). Voor inserts, outserts of opgekleefde formules is de maximale compensatie het niet aanrekenen van het asielrecht.

Wanneer wordt een compensatie niet toegekend?
Er kan op geen enkele manier aanspraak gemaakt worden op een compensatie als:

 • een optie niet tijdig bevestigd werd
 • de deadline voor levering materiaal niet nageleefd werd
 • de juiste toeslag voor een voorkeurplaatsing niet betaald werd
 • er geen officiële bestelbon getekend werd
 • de bestelbon dubbelzinnig of onduidelijk is
 • een inlassing niet of niet correct verschenen is door overmacht of door een fout die niet kan verhaald worden op de Persgroep Publishing
   

3.3.5.2 Opnemen van compensatie

Een compensatie moet in dezelfde titel en in hetzelfde formaat voor hetzelfde merk opgenomen worden binnen het lopende kalenderjaar. Compensaties krijgen nooit voorrang op geboekte inlassingen.

3.3.5.3 Coverpolitiek magazines

Voor de reservatie van magazinecovers geldt de regel ‘first in, first served’. Echter: wanneer een creatieve formule gereserveerd wordt, heeft deze voorrang op de gewone regels voor de toekenning van covers. Voor de covers van onze magazinespecials geldt een voorkooprecht. Het gaat hier om de DM Magazine luxespecials. Adverteerders die eerder coverposities hadden bij de luxespecials van DM Magazine krijgen voorrang om dezelfde covers opnieuw te reserveren.

4. Digitaal

4.1 Netwerk en mogelijkheden
     4.1.1 Systemen en tools
     4.1.2 Brand safety
     4.1.3 Viewability

4.2 Premies
     4.2.1 Welkomstpremie
     4.2.2 Sectorgebonden premies

4.3 Toeslagen
     4.3.1 Merkcitatie
     4.3.1.1 Display
     4.3.1.2 Online video
     4.3.2 Technische toeslag
     4.3.2.1 Spotindexen online video (in-stream)
     4.3.2.2 Special formats – display
     4.3.2.3 Capping
     4.3.2.4 Rich Media Kosten

4.4 Engagement
     4.4.1 Premiumproducten
     4.4.2 Campagne
     4.4.2.1 Display
     4.4.2.2 Online video
     4.4.3 Deadlines en aanleveringsvoorwaarden
     4.4.3 Tracking
     4.4.4 Klachten en compensaties
     4.4.4.1 Underdelivery
     4.4.4.2 Toekennen van compensatie
     4.4.4.3 Opnemen van compensatie
     4.4.4.4 Ongeldige Traffic en Adfraud
     4.4.5 Engagementen

4.1 Netwerk en mogelijkheden

 4.1.1 Systemen en tools

Direct

MEDIALAAN – de Persgroep Advertising voorziet een rechtstreekse manier van aankopen in display en online video.

 • Voor displaycampagnes werken wij met volgende Ad server – Google Ad Manager
 • Voor online videocampagnes werken wij met volgende Ad server – FreeWheel


Programmatic

MEDIALAAN – de Persgroep Advertising voorziet een programmatic aanbod in zowel Display, Video als Radio (voorzien vanaf september 2019).

 • Voor displaycampagnes werken wij met volgende SSP – Google Adx
 • Voor online videocampagnes werken wij met volgende SSP – FreeWheel


4.1.2 Brand safety

MEDIALAAN – de Persgroep Advertising = Brand Safe

 • 99% van de traffic op sites van MEDIALAAN (gemiddelde Moat 2018) en 98% van de traffic op sites van de Persgroep Advertising (Moat-test 2018) is geldig
 • 100% human traffic is technisch onmogelijk
 • MEDIALAAN - de Persgroep Advertising is bijgevolg een veilige partner


De digitale platformen van MEDIALAAN - de Persgroep Advertising zijn een reclame-veilige omgeving.  Reclame plaatsen rond advertentie-onveilig nieuws is zowel voor adverteerder als voor onze merken niet aanvaardbaar. Alle content die valt binnen reclame-onveilige categorieën of gaat over menselijk lijden wordt daarom automatisch afgesloten voor reclame.

In het kader van een open en transparant beleid, kan een volledige lijst van uitgesloten onderwerpen steeds opgevraagd worden. In het geval van een jaarengagement, wordt het zelf meten van brand safety toegelaten. Dit moet steeds vooraf gerapporteerd worden aan je digitale contactpersoon.

MEDIALAAN – de Persgroep Advertising staat geen sdk-implementatie toe van externe meettechnologieën.

Onze ambitie is en blijft absolute reclameveiligheid, doch 100% correctheid is weinig realistisch in een snel veranderende digitale wereld. Daarom blijven wij verder ontwikkelen in logica en technologie om te blijven verbeteren.


4.1.3 Viewability

Display

Een impressie is viewable vanaf het moment dat ze voor minstens 50% in beeld is en dit gedurende minstens 1 seconde (IAB).

Bij een campagne, waarbij de garantie geldt van 100% viewability, zijn alle aangekochte impressies viewable. Viewability wordt gemeten met DoubleClick For Publishers (Active View).

Online video

Wanneer een campagne wordt aangekocht op het CPV-netwerk, geldt een garantie op 100% AVOC (audible and visible on completion).

Bij een campagne, waarbij de garantie geldt van 100% viewability, zijn alle aangekochte impressies viewable. Viewability wordt gemeten via Moat, die voor elke campagne een representatieve steekproef neemt van de uitgeleverde impressies en diens score op AVOC.

4.2 Premies

4.2.1 Welkomstpremie

Adverteerders of merken die het afgelopen kalenderjaar niet actief waren bij merken van de MEDIALAAN – de Persgroep Publishing ontvangen 15% korting op de ratecard voor een displaycampagne (niet toepasbaar op online video). Dit tarief is enkel geldig op een eerste bestelling/contract/order en bij een minimuminvestering van € 5.000. Niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Sector Display Video
NGO 50% 25%
Overheid* 30% 15%
Cultuur 30% -
Top Topical voorspelbaar 25% -
Top Topical onvoorspelbaar 50% -

Deze condities zijn niet cumulatief met reeds overeengekomen condities voor een jaarengagement en zijn geldig vanaf een minimuminvestering van € 5.000.

* enkel voor overheden zonder commerciële affiniteit

** voorspelbare Top Topicals zijn deze die in de Top Topicalkalender opgelijst staan: www.np.be

 

 

4.3 Toeslagen

4.3.1 Merkcitatie

4.3.1.1 Display

Elke advertentie moet exclusief betrekking hebben op één merk, handelsnaam, product, dienst of bedrijf. Op aanvraag mogen ook andere adverteerders opgenomen worden in de advertentie en zal hiervoor een prijsverhoging worden aangerekend.

 • +15% bij vermelding eerste merk
 • +25% vanaf 2de merkcitatie
   

4.3.1.2 Online video

Elke spot moet exclusief betrekking hebben op slechts één merk, handelsnaam, product, dienst of bedrijf. Slechts uitzonderlijk mag je andere adverteerders vermelden in de spot. Je moet dit altijd aanvragen en hiervoor zal een prijsverhoging worden aangerekend.

EENVOUDIGE VERMELDING

 • Andere adverteerders worden visueel OF auditief vermeld
 • Max. 1/6de van de spotlengte
 • + 15% voor 1 of 2 vermeldingen
 • + 20% voor 3 of meer vermeldingen
   

GEARGUMENTEERDE VERMELDING

 • Andere adverteerders worden visueel EN auditief vermeld
 • Max. 1/6de van de spotlengte
 • + 20% voor 1 vermelding
 • + 40% voor 2 of meer vermeldingen
   

COBRANDING

 • Duospot
 • Vermelding langer dan 1/6de van de spot
 • Toeslag bepaald op basis van storyboard: min. 50%


GAMMA-SPOTS ZELFDE SECTOR MET ZELFDE MERKNAAM

 • Producten van eenzelfde adverteerder, uit dezelfde sector, met dezelfde merknaam
 • Zonder argumentatie
 • Geen toeslag


GAMMA-SPOTS VERSCHILLENDE SECTOREN MET ZELFDE MERKNAAM 

 • Producten van eenzelfde adverteerder, uit verschillende sectoren, met dezelfde merknaam
 • 15%, 25%, 30% voor resp. 1, 2, 3 of meer producten uit verschillende sectoren

4.3.2 Technische toeslag

4.3.2.1 Spotindexen online video (in-stream)

Mogelijkheden zijn steeds afhankelijk van het netwerk waarop wordt ingekocht (meer info zie ratecard).

Lengte Index
Max 15" 100%
20" 115%
25" 135%
30" 140%
35" 160%
40" 190%
> 40" on demand
4.3.2.2 Special formats (display)
Formaat Technische toeslag
Expendable + € 2 CPM
Rich Media (vb. 3D cube) + € 2 CPM
Overlayer +€ 30 CPM

4.3.2.3 Capping

Display

We hanteren standaard een capping van 7 voor elke displaycampagne. Een striktere capping is mogelijk op aanvraag.

Online video

We hanteren standaard een capping van 1 video/uur (in-stream) en 3 video’s/dag (in-read). Een striktere capping is mogelijk op aanvraag.

4.3.2.4 Rich Media kosten

 • Rich media kosten voor low CPM producten in RON worden door de adverteerder betaald.

 

Rich mediagebruik voor video, games, data capturing en andere concepen om user interaction te meten, worden gratis aangeboden via volgende tools: Sizmek, AdForm, Weborama en AdSolutions.

4.4 Engagement

4.4.1 Premiumproducten

We bepaalden een reeks van premium producten. Onze commerciële partners genieten voorrangsregels op deze premium producten. Hieronder vind je een lijst van deze schaarste- of premium producten, beperkt in aantal of in tijd.

Display

 • Homepage TakeOver
 • Interstitials/Splash Page
 • Full Impact Ad – max. 5 campagnes gelijktijdig
 • Overlayer
 • Native advertising


Een Full Impact Ad kan alleen geboekt worden indien de bestelbonwaarde minimum € 5.000 bedraagt. Het materiaal hiervan moet steeds goedgekeurd worden door de redactie. Dit formaat loopt steeds met een capping van 1 per lifetime.

Premium producten zijn niet beschikbaar via Real Time Bidding.
* NP is het nationale sectoraanbod dat de vier dagbladregies van de Persgroep Advertising, IPM, Mediahuis en Rossel samen in de markt zetten.

4.4.2 Campagne

4.4.2.1 Display

De regel : ‘First in, first served’. Je kan op elk ogenblik een advertentie reserveren. Hou daarbij steeds rekening met de beschikbaarheid van ons product en respecteer de reservatiedeadlines zoals op de site vermeld. Een boeking is pas geldig als we een getekende bestelbon – volledig ingevuld - ontvangen hebben, inclusief de contactgegevens van de contactpersoon voor het materiaal.

Optiepolitiek

Opties moeten ten laatste 3 werkdagen voor startdatum bevestigd worden (zie https://www.persgroepadvertising.be/nl/adverteren/technische-info). Opties blijven gedurende 10 werkdagen geldig, en mogen maar één keer verlengd worden voor een bijkomende periode van 10 werkdagen. Een optie kan maximaal 12 maanden vóór de verschijningsdatum genomen worden. Medialaan - de Persgroep Advertising behoudt in alle gevallen het recht om te bepalen of een optie toegekend mag worden of niet, o.a. in functie van de beschikbare ruimte.

Een getekende bon voor één van onze producten waarop al een optie genomen werd, geeft de eerste optienemer de tijd om zijn optie te bevestigen. De termijn hiervoor is 48u. Indien de eerste optie niet bevestigd wordt, kan de nieuwe bestelling doorgaan. Wordt een optie niet tijdig bevestigd dan kan MEDIALAAN – de Persgroep Advertising geen garantie van startdatum, noch (voorkeur)plaatsing meer geven.

Voorrangsregels creatieve formules

 • Creatieve formules krijgen altijd voorrang op klassieke advertenties. Een voorbeeld van een creatieve formule is een Homepage Takeover.


Campagneperiode

Na afloop van een campagne bezorgen wij je altijd een digitaal rapport van de campagne.

 • Bron display: DoubleClick For Publishers
 • Viewability wordt gemeten met DoubleClick For Publishers (Active View)
   

4.4.2.2 Online video 

Zodra je online impressies hebt aangevraagd voor één van je producten of diensten, krijg je een orderbevestiging onder de vorm van een bestelbon. Die moet je uiterlijk 3 werkdagen voor de startdatum van de orderbevestiging/-contract ondertekend voor akkoord terug bezorgen bij MEDIALAAN – de Persgroep Advertising. Indien we dan geen handtekening hebben ontvangen, worden de impressies niet meer gegarandeerd.

Een campagne wijzigen

Wijzigingen aan campagneperiode kunnen tot 3 werkdagen voor startdatum doorgegeven worden. Wijzigingen van producttype/formaat of speciale plaatsingen kunnen enkel mits akkoord van de Account Manager van MEDIALAAN – de Persgroep Advertising en dat ten laatste 3 werkdagen voor startdatum.

Een campagne annuleren (na akkoord)

 • Tussen de 2 en 4 weken voor startdatum wordt 50% van het budget gefactureerd
 • Binnen de 2 weken voor startdatum wordt 100% van het budget gefactureerd


Campagneperiode

Na afloop van een campagne bezorgen wij je altijd een digitaal rapport van de campagne.
 Bron online video: FreeWheel & Moat (aan de hand van een representatieve steekproef)

4.4.3 Deadlines en aanleveringsvoorwaarden

 Display

 • 3 werkdagen voor verschijning
 • Bij het niet respecteren van de deadlines, wordt de startdatum niet meer gegarandeerd. Mogelijk zal je campagne dus later of niet opgestart worden. Dit kan zonder voorafgaande verwittiging. Bij gevolg kan ook de volledige uitlevering van het aantal impressies, clicks of views voor de voorziene einddatum niet worden gegarandeerd


Online video

 • 3 werkdagen voor verschijning
 • Bij het niet respecteren van de deadlines, wordt de startdatum niet meer gegarandeerd. Mogelijk zal je campagne dus later of niet opgestart worden. Dit kan zonder voorafgaande verwittiging. Bij gevolg kan ook de volledige uitlevering van het aantal impressies of views voor de voorziene einddatum niet worden gegarandeerd. Bijgevolg kan dit dus ook geen basis vormen voor compensatie
   

4.4.3 Tracking

Adverteerders hebben de toestemming om via cookies, scripts of op andere wijze uitsluitend de volgende anonieme metadata te verzamelen:

Display

 • hoe vaak de advertentie is bekeken (views)
 • het aantal clicks met de volgende additionele gegevens:

          o  gebruikte schermresolutie
          o  gebruikte browser
          o  gebruikt besturingssysteem
          o  welk deel van de advertentie is bekeken

Online video

 • hoe vaak iemand beginnen kijken is naar de video-advertentie (impressie)
 • hoeveel van de video-advertentie de kijker heeft gezien (25%, 50%, 75%, 100% = volledige view)
 • het aantal clicks met de volgende additionele gegevens:

          o  gebruikte schermresolutie
          o  gebruikte browser
          o  gebruikt besturingssysteem

Met uitzondering van de verzameling van de hiervoor opgesomde metadata, is het uitdrukkelijk NIET toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze ook informatie te verzamelen, informatie op te slaan in of toegang te verkrijgen tot de randapparatuur van gebruikers van de websites of apps van MEDIALAAN – de Persgroep Advertising.

Het is – zonder voorafgaande toestemming van MEDIALAAN - de Persgroep Advertising– ook niet toegestaan om:

 •  informatie te verzamelen met het oog op retargeting, audience targeting en behavioral targeting
 • informatie te verzamelen over het gedrag van gebruikers op de websites of apps van MEDIALAAN - de Persgroep Advertising
 • informatie te verzamelen met betrekking tot brand safety

 

4.4.4 Klachten en compensaties

4.4.4.1 Underdelivery 

Indien het geboekte aantal impressies, clicks of views niet behaald worden tijdens de vooropgestelde periode, en de oorzaak hiervan ligt bij MEDIALAAN – de Persgroep Advertising, dan zal MEDIALAAN – de Persgroep Advertising er alles aan doen om de campagne zo snel mogelijk uit te leveren d.m.v. verlenging.

Campagnes met een underdelivery lager dan 10% worden na overleg verlengd. Bij campagnes met een underdelivery hoger dan 10% zal compensatie in overleg met de adverteerder gebeuren. We voorzien een compensatie van 10% bovenop het geboekte aantal impressies voor zowel display als online video.

De adserver van MEDIALAAN – de Persgroep Advertising is de maatstaf voor het aantal uitgeleverde impressies. Een discrepantie van 10% met andere adservers is mogelijk en wordt niet in rekening gebracht van de underdelivery. In geval van een grotere discrepantie wordt er een compensatie voorzien. Hiervoor wordt het verschil berekend tussen de toegestane discrepantie van 10% en de gemeten discrepantie van de adverteerder. Dit aantal impressies zal opnieuw worden uitgeleverd. 

4.4.4.2 Toekennen van compensatie 

Er kan op geen enkele manier aanspraak gemaakt worden op een compensatie als:

 • een optie niet tijdig bevestigd werd
 • de deadline voor levering materiaal niet nageleefd werd
 • er geen officiële bestelbon getekend werd
 • de bestelbon dubbelzinnig of onduidelijk is
 • een inlassing niet of niet correct verschenen is door overmacht of door een fout die niet verhaald kan worden op MEDIALAAN – de Persgroep Advertising

4.4.4.3 Opnemen van compensatie

Een compensatie moet worden opgenomen met hetzelfde formaat, op dezelfde positie, binnen hetzelfde netwerk. Indien dit niet mogelijk blijkt, moet de compensatie worden omgerekend naar het overeenstemmend brutobedrag, waarna dit bedrag opnieuw kan worden ingeboekt.

Compensaties dienen steeds binnen hetzelfde kalenderjaar te worden opgenomen. Compensaties krijgen nooit voorrang op betalende inlassingen.

Compensaties uit rechtstreekse aankopen kunnen niet opgenomen worden in programmatic.

4.4.4.4 Ongeldige traffic en Adfraud

Meetverschillen?

 • Meetverschillen zijn geen reden tot compensatie. MEDIALAAN – de Persgroep Advertising baseert zich op de algemene resultaten van DoubleClick For Publishers en Freewheel.
 • Omdat 100% human traffic technisch niet mogelijk is en buiten onze controle om gebeurt,  compenseren wij niet op basis van Adfraud metingen.


4.4.5 Engagementen

De voorwaarden van een jaarcontract gelden niet voor sponsoring, pakketten of speciale acties. Voor digitale campagnes die geboekt werden voor de afsluiting van het jaarengagement kunnen kortingen niet retroactief verkregen worden. Een adverteerder kan enkel een jaarcontract afsluiten voor de merkenportfolio waarvan hij/zij voor de volle 100% eigenaar is, of waarvan de holding 100% van de aandelen bezit, aldus ook het beslissingsrecht heeft én waar minstens één aanspreekpunt beslissingsbevoegdheid heeft over de media van alle onderliggende entiteiten (merken/adverteerders). Dit aanspreekpunt dient ook de medecontractant te zijn naast het mediabureau in de overeenkomst met MEDIALAAN - de Persgroep Advertising. Contacteer ons voor een voorstel op maat.

Investeringen in Open Market worden niet meegenomen in engagementen en dragen dus niet bij tot de behaalde omzet bij MEDIALAAN - de Persgroep Advertising.

In programmatic geldt er geen partnerfee en worden er geen kortingen toegestaan. Ook niet indien kortingen verworven zijn via een groter engagement in IO of andere media van MEDIALAAN - de Persgroep Advertising.

Uitzonderingen hierop zijn:

 •  Preferred Deal: Na het toevoegen van 15% bovenop de PMP prijs kan een eventuele korting voorzien worden mits een engagement van min. € 2.500/campagne. Prijs van een Preferred Deal = PMP + 15% - eventuele korting. Voor online video kunnen preferred deals enkel afgesloten worden binnen het kader van een jaarengagement.
 • Programmatic Guaranteed: op investeringen binnen programmatic guaranteed geldt dezelfde korting als in IO.
   

Ruildeals kunnen niet opgenomen worden in programmatic. 

Niet respecteren engagement

Indien de adverteerder zijn engagement niet respecteert voor het einde van de overeengekomen  periode, wordt dat percentage van het nog te investeren bedrag gefactureerd en de opgenomen gratis ruimte wordt proportioneel herberekend.

Voorbeeld
Engagement Geïnvesteerd % onder engagement % te factureren Bedrag te factureren
€ 10.000 € 9.900 1% 1% € 1
€ 20.000 € 17.000 15% 15% € 450
€ 50.000 € 32.500 35% 35% € 6.125

5. Creative

5.1 Televisie en online televisie
     5.1.1 Mogelijkheden
     5.1.1.1 Billboards en trailertags
     5.1.1.2 Product placement
     5.1.1.3 Online
     5.1.1.4 Jinglesponsoring VTM/Q2/Vitaya/CAZ
     5.1.1.5 Branded content op basis van advertorials
     5.1.1.6 Overlay
     5.1.2 Pakketten
     5.1.3 Premies
     5.1.3.1 Creative Sales frequency-korting TV & online
     5.1.4 Toeslagen
     5.1.4.1 Merkcitatie
     5.1.4.2 Jingle XL toeslag
     5.1.5 Engagement
     5.1.5.1 Premium partnership
     5.1.5.2 Campagne
     5.1.5.3 Deadlines en aanleveringsvoorwaarden

5.2 Radio
     5.2.1 Mogelijkheden
     5.2.1.1 Branded Content Radio
     5.2.1.2 Cluster Sponsoring
     5.2.1.3 Online
     5.2.1.4 Sampling & Activatie
     5.2.2 Pakketten
     5.2.3 Toeslagen
     5.2.3.1 Spotindexen
     5.2.4 Engagement
     5.2.4.1 Campagne
     5.2.4.2 Wettelijke Beperkingen

5.3 Publishing
     5.3.1 Mogelijkheden
     5.3.1.1 Branded Content Publishing
     5.3.1.2 Advertorial
     5.3.1.3 Native advertising
     5.3.2 Pakketten
     5.3.3 Premies
     5.3.4 Engagement
     5.3.4.1 Views
     5.3.4.2 Traffic plan & tracking
     5.3.4.3 Labeling

Binnen branded content werken we op basis van drie pijlers: sponsored content (van billboards tot banners), native advertising en advertorials (infomercials en publireportages).  We willen voor onze stakeholders de voornaamste gesprekspartner zijn om samen authentieke verhalen te schrijven. Door op een juiste manier te luisteren naar de behoeftes op creatief vlak, en hierop te anticiperen, zijn we de ideale out of the box gids. Wij vormen de katalysator voor creatieve partnerships die we samen uitwerken en, waar nodig, crossmediaal uitrollen. Wij willen op de meest impactvolle manier merken integreren en verbinden met (lokale) content, onze gezichten en onze sterke merken.

Storytelling gekoppeld aan een relevant bereik vormt onze USP. Wij streven bij ieder creatief concept naar gegeerde must see, must hear en must read branded content in een lineaire én digitale omgeving. Zowel vanuit onze bestaande concepten als vanuit briefings.

Onze creatieve cel is een katalysator voor verrassende crossmediale communicatie-ideeën waarbij de kracht van content optimaal benut wordt. Voor een doorgedreven creatief & strategisch consult rekenen we een concept fee aan. Klik hier voor de verschillende tarieven (LINK NAAR TARIEVEN). 

Wens je een creatief consult?
Contacteer ons voor een afspraak: nora.vanderschrick@persgroep.net. 

5.1 Televisie en online televisie

5.1.1 Mogelijkheden

5.1.1.1 Billboards en trailertags

Billboarding wordt vaak ingezet als basis van sponsoring. Door de plaatsing van de 5”, 7” of 10” billboard direct rond het programma, link je jouw merk/product op een natuurlijke manier aan de context en de kwaliteit van een bepaald programma.

Wil je snel een hoge dekking realiseren, dan kan je kiezen voor een van onze dagelijkse programma’s zoals Familie, De Weershow, De Buurtpolitie en Open Keuken met Sandra Bekkari. Kies je eerder voor je merkcommunicatie, dan kan je creatieve concepten of programma’s specifiek op context kiezen. Van The Voice Van Vlaanderen tot Blind Getrouwd, samen creëren we een tailormade verhaal, op basis van jouw briefing met onze verschillende sponsoringtools als building blocks.

Zowel bij de billboards als bij de trailertags werken we op basis van een GRP garantie. Door trailer-tags aan te kopen in combinatie met billboards wordt het bereik van je sponsoring geoptimaliseerd. Op deze manier bereik je ook de niet-kijkers van het programma. Een tag wordt geplaatst na een programmatrailer en wordt ingepland buiten de reclameblokken aan een gegarandeerd aantal GRP’s. Je kan als tag eveneens de billboard gebruiken die je rond het programma plaatst.

Om billboarding impactvol te houden, blijven we streven naar een creatieve invulling. Zo maken we soms billboards met decorelementen uit het programma (afhankelijk van de overeenkomst met de formathouder), zorgen we voor een geïntegreerde overgang met het programma of vertellen we een vervolgverhaal d.m.v. een strategische plaatsing voor en na het reclameblok.

Wat is in een billboard toegelaten?

 • Naam van sponsor, logo, product, dienst, domeinnamen
 • Klank- en/of beeldherkenningstekens of imago-ondersteunende slogan van de sponsor
   

Wat is in een billboard niet toegelaten?

 •  Vermelding prijs, kortingen, promoties, telefoonnummers, adressen, distributiepunten, openingsuren, aangeven waar of wanneer een bepaald product of dienst beschikbaar is
 •  Aanzetten tot verkoop:

         o   Woorden als “vanaf nu verkrijgbaar”, “gratis”, “alleen bij”, “nieuw”, “goedkoop”, ...
         o   Superlatieven
         o   Doeltreffendheid van een product
         o   Persuasief woordgebruik
         o   Bestanddelen/ingrediënten die als verkoopargument dienen

Om de impact van je campagne te vergroten, raden we aan om in de billboards steeds een link te leggen met het gesponsorde programma.

5.1.1.2 Product placement 

Meer dan 80% van de VTM-programma’s zijn lokale producties, gaande van live entertainment tot hedendaagse fictie. Dit schept heel wat opportuniteiten voor adverteerders. We streven er altijd naar om de partners van onze programma’s op een natuurlijke en functionele manier te betrekken.

5.1.1.3 Online

De beleving van onze programma’s trekken we uiteraard ook verder naar onze digitale platformen. Bij elk premium partnership wordt er een aangepast digitaal voorstel opgemaakt. Dat bestaat onder meer uit een pakket waarbij jouw billboard wordt ingezet als pre-roll. Een partner kan de programmawebsite ook helemaal claimen via display ads (banners, homepage take overs,…).

Daarnaast bekijken we ook graag de mogelijkheden om samen extra (video)content te creëren die een meerwaarde kan zijn voor het programma, voor de kijker… en voor de partner. Op deze manier trekken we tijdens de rest van de week de beleving van het programma door, naast de reguliere afleveringen.

5.1.1.4 Jinglesponsoring VTM/Q2/Vitaya/CAZ

Jinglesponsoring is een premium product binnen creative sales. Het is de versmelting van de zenderlook met de communicatie van de adverteerder aan het begin van het reclameblok. Deze unieke positie laat  de adverteerder toe om een activerende boodschap te vertellen. Hierbij mag dus een verwijzing gemaakt worden naar prijs, promoties, verkooppunten en andere verkoop bevorderende communicatie.

De jingle wordt geproduceerd in samenspraak met de adverteerder en wordt berekend aan 55% van het bloktarief. De eigenlijke communicatie van de adverteerder binnen de totale jingle duurt 7 seconden.

Bij een jingle XL wordt er een creatieve overgang uitgewerkt tussen de zenderlook aan het begin van een reclameblok en de spot die daarop volgt. Voor de kijker vormt deze jingle + spotcombinatie één mooi geheel. Er wordt een premium toeslag van 30% berekend op basis van de spotindex en ook hier geldt er een GRP garantie. Op jingle XL gelden dezelfde kortingen als bij de jaarengagementen. 

5.1.1.5 Branded content op basis van advertorials

Maak een eigen programma van twee minuten over je merk of product. Interessante zendtijd die je als adverteerder kan invullen met redactionele en informatieve inhoud. Ook qua merkvisibiliteit bieden de advertorials heel wat mogelijkheden (waaronder een groot bereik), in een wereld waar échte storytelling en content marketing essentieel zijn.

Het tijdstip waarop deze verhalen worden uitgezonden, kan in overleg worden bepaald. Met de vele mogelijkheden over de verschillende zenders, kunnen we rekening houden met de gewenste doelgroep.

Vraag ook bij je contact achter de mogelijkheden online.

5.1.1.6 Overlay

Deze visuele laag bevat de look & feel van je merk en verschijnt over het beeld. Door deze prominente plaats op een overgangsmoment binnen het programma, krijgt jouw merk/product de maximale aandacht van de kijker.

De overlay is enkel beschikbaar voor hoofdpartners bij één van onze speerpuntformats. Bij niet-live programma’s is dit minstens de helft van de reeks, op voorwaarde dat de overlay een functionele en relevante plaats krijgt binnen de flow van het programma. Een overlay is pas inzetbaar als er op geen enkele andere manier kan geïntegreerd worden.

Overige voorwaarden:

 • Er wordt maximum één overlay per aflevering toegestaan
 • Een overlay bedekt maximaal 1/4 van het scherm en duurt maximum vijf seconden.
 • Een overlay is enkel visueel en wordt dus niet ondersteund door een auditieve vermelding
 • Elke overlay wordt geproduceerd bij MEDIALAAN – de Persgroep Advertising in samenspraak met de adverteerder
 • De goedkeuring om een overlay te kunnen gebruiken, gebeurt in overleg met programmatie


5.1.2 Pakketten

Wij bieden verschillende creatieve pakketten aan.

Het Brand Awareness Package is een billboard only-pakket en laat je toe om meerdere programma’s creatief te benaderen aan een gunstig tarief. Heel veel adverteerders lieten deze pakketten de jongste jaren opnemen in hun mediamix en verhoogden daardoor op korte termijn hun merkbekendheid. Naast het Brand Awareness Package lanceren we 2 nieuwe pakketformules: voor de OTC sector is dit een billboardpakket, aangevuld met een krachtig magazine aanbod, wat resulteert in een stevige netto bereiksopbouw. Daarnaast werd er een ander crossmediaal pakket ontwikkeld, als verlengde van het populaire high frequency pakket bij Qmusic en Joe. Tegen dezelfde korting van 50% en een lage instap kan het bereik geoptimaliseerd worden door billboards bij onze TV zenders. Over al deze initiatieven vind je meer informatie via deze link: 
https://www.medialaan-persgroep-adverteren.be/nl/creatieve-pakketten

5.1.3 Premies

5.1.3.1 Creative sales frequency-korting TV & online

Voor programma’s die minstens vijf keer per week bij VTM, Q2, Vitaya en/of CAZ worden uitgezonden.

 • Sponsoring gedurende 2 opeenvolgende weken: 10%
 • Sponsoring gedurende 3 opeenvolgende weken: 15%
 • Sponsoring gedurende 4 opeenvolgende weken: 20%
 • Sponsoring gedurende meer dan 4 opeenvolgende weken: 25%


5.1.4 Toeslagen

5.1.4.2 Merkcitatie

Een tweede merkvermelding in een billboard kan, maar beperkt zich enkel tot een visuele vermelding. Hiervoor wordt echter wel een toeslag van 15% aangerekend.

5.1.4.2 Jingle XL toeslag

Bij een jingle XL wordt er een creatieve overgang uitgewerkt tussen de zenderlook aan het begin van een reclameblok en de spot die daarop volgt. Voor de kijker vormt deze jingle + spotcombinatie één mooi geheel. Er wordt een premium toeslag van 30% berekend op basis van de spotindex en ook hier geldt er een GRP garantie. Op jingle XL gelden dezelfde kortingen als bij de jaarengagementen. 

5.1.5 Engagement

5.1.5.1 Premium partnership

Rond onze grote programmaformats werken we met premium partnerships. Als premium partner kan je het programma claimen vanuit een tailormade aanpak. Zo werken wij samen aan een geïntegreerd merkenverhaal, vertrekkend vanuit de marketingstrategie van onze partners. Steeds vaker worden deze partnerships uitgebreid met native mogelijkheden binnen een online of een print omgeving.

Bij elk premium partnership wordt er een aangepast digitaal voorstel opgemaakt. Dat bestaat onder meer uit een pakket waarbij jouw billboard wordt ingezet als pre-roll. Een partner kan de programmawebsite ook helemaal claimen via display ads (banners, homepage take overs,…). Daarnaast bekijken we ook graag de mogelijkheden om samen extra (video)content te creëren die een meerwaarde kan zijn voor het programma, voor de kijker… en voor de partner. Op deze manier trekken we tijdens de rest van de week de beleving van het programma door, naast de reguliere afleveringen.

5.1.5.2 Campagne

Briefing campagne

Om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen inspelen op de uitgewerkte merkenstrategie van onze partners, raden wij aan om gebruik te maken van een briefingdocument. Dit bevat de meest essentiële zaken waarover we idealiter kunnen beschikken vooraleer we aan de slag aan. Een template van dit briefingdocument is hier beschikbaar.

Opties

Er wordt niet gewerkt met opties. Er gelden speciale voorwaarden voor partners die via product placement in fictiereeksen verwerkt zitten. Indien een concurrent interesse toont om deze fictiereeks te sponsoren, dan wordt de partner verwittigd en krijgt deze een eerste optie die 24 uur geldig is. De partner kan dan binnen deze periode beslissen of hij al dan niet zelf het pakket neemt.

Billboards

Exclusiviteit billboard

Rond één programma zijn meerdere billboards/partners mogelijk. MEDIALAAN – de Persgroep Advertising stelt een beperking in van maximaal vier billboardpartners bij een programma of aflevering. Bij de Brand Awareness Packages geldt een beperking van vijf billboardpartners per programma.

De billboard duurt 5” (index 40%) of 7” (index 45%), onderscheidt zich van reclame door de boodschap en mag niet rechtstreeks aanzetten tot verkoop. Er kan ook gekozen worden voor een billboard van 10”. In dat geval bedraagt de index 70%.

Vormvereisten

Iedere billboard die wordt uitgezonden, moet rechts onderaan in beeld voorzien worden van het woord ‘sponsor’. Je kan het logo downloaden op de site van MEDIALAAN – de Persgroep Advertising : https://www.medialaan-persgroep-adverteren.be/nl/sponsorlogo

Enkel dit ontwerp mag gebruikt worden op de billboards en er gelden volgende verplichtingen:

 • Grootte: 140 pixels
 • Duurtijd in beeld: gedurende de ganse billboard
 • Het logo dient steeds zichtbaar t.o.v. de achtergrond afgebeeld te worden
 • Bij voorkeur bevindt het logo zich in de rechterbenedenhoek
 • Billboards die worden aangeleverd zonder het sponsorlogo dienen wij zelf aan te passen. Hiervoor zijn we genoodzaakt een bedrag van € 500 aan te rekenen.


De afdeling creative sales dient een storyboard en finaal materiaal voor antenne goed te keuren, dit in functie van wettelijke en interne guidelines.

Positie billboard

De billboards rond een programma worden volgens een rotatieschema ingepland. Hierdoor krijgen alle programmapartners een gelijkwaardige verdeling rond het programma. Er wordt wel rekening gehouden met specifieke wensen van de adverteerder, indien er een billboard wordt aangeleverd die inhoudelijk verwijst naar een bepaald deel van het programma.

Gebruik van beelden van gesponsorde programma's

Het gebruik van de beelden is gebonden aan de wetgeving omtrent het gebruik van auteursrechten. Daarom zal MEDIALAAN – de Persgroep Advertising dit voor de adverteerder per programma met de rechtenhouder bespreken. Het gebruik van kandidaten en acteurs in billboards is niet toegestaan. Er kan meestal gewerkt worden met decorelementen, al moet in sommige gevallen hiervoor toestemming gevraagd worden aan de formathouder.

Gebruik van programmalogo als programmasponsor op eigen website

Wil je het partnership met het programma en/of de zender verder uitwerken op je website of in een advertentie?  Een promotional licensing fee verleent hiervoor vele mogelijkheden. Afhankelijk van het format (en de format owner) en de grootte van het partnership gelden hier verschillende mogelijkheden.

Prijzen in programma’s

De prijs moet zonder al te specifieke aanprijzingtechnieken weggegeven worden. Visuele en auditieve vermelding mogen samengaan, bewegende beelden met visuele accenten alsook vermelding van merk en aanbieder zijn toegelaten. De prijs mag maximaal twee keer in een programma vermeld of getoond worden en kan ook een geschenk aan de deelnemers zijn.

Er moet vooraf afgesproken worden met je contactpersoon of een prijs weggeven al dan niet past binnen het partnership rond een programma.

5.1.5.3 Deadlines en aanleveringsvoorwaarden 

Materiaal aanleveren

Billboards of ander beeldmateriaal moeten via D-mat geleverd worden. Materiaal voor productie via ftp of link uploaden. Zie de technische aanleveringsvoorwaarden via deze link.

Tv-materiaal aanpassen of aanmaken

Je hebt geen kant-en-klare billboard, geen tv-materiaal of je beschikt enkel over anderstalig beeldmateriaal? Geen probleem. MEDIALAAN – de Persgroep Advertising kan billboards of andere non-spot producten intern aanmaken of herwerken zodat ze passen bij het partnership. Hiervoor wordt telkens op voorhand een bestek gemaakt.

5.2 Radio

5.2.1 Mogelijkheden

5.2.1.1 Branded content Radio

Wil je jouw merk koppelen aan een actie van Qmusic en Joe? Dan ben je bij MEDIALAAN – de Persgroep Advertising aan het juiste adres. Muziek en beleving vormen de rode draad bij deze creatieve acties. Hiermee kan je als merk connecteren met jouw doelgroep, net als heel snel bereik opbouwen met de juiste content. Bij deze acties zijn we vaak op zoek naar een partner die ook mee loopt in het bredere mediaplan op radio, TV, online, print, ... In overleg met de programmadirectie zijn er ook dagelijkse rubrieken die in aanmerking komen.

 Bij branded content creëren we maatwerk. Heb je zelf een leuk creatief idee, dan nodigen wij jou uit om ons te contacteren. Wanneer de doelstellingen van een briefing passen binnen het DNA van onze radiozenders en wanneer we de briefing kunnen vertalen in straffe radio, dan werken we samen met onze redactie een creatieve actie op maat uit.

Bij branded content stellen we waar relevant ook spotruimte ter beschikking in de reclameblokken. Hier kan de partner uitzonderlijk verwijzen naar de co-branded actie (in combinatie met een call to action).

Naast tailormade concepten aan binnen de redactionele content voor de filmsector (movie package) en voor campagnes gericht op kaderleden, zelfstandigen en belegger (business package).

5.2.1.2 Cluster sponsoring

Een adverteerder kan structureel partner worden rond al onze content binnen een strategisch thema zoals muziek, culinair, studenten, office, nieuw talent …

Contacteer ons voor de mogelijkheden rond jouw strategisch thema en het meest recente aanbod.

5.2.1.3 Online

De beleving van onze programma’s & creatieve acties trekken we ook verder naar onze digitale platformen. We integreren de sponsor van een creatieve actie of radiorubriek steeds op onze digitale platformen.

5.2.1.4 Sampling & activatie

Bij creatieve radioacties met een evenementieel luik waar de adverteerder sampling en activatiemogelijkheden heeft, rekenen we een kost aan van € 0,15/contact.

5.2.2 Pakketten

Wij bieden verschillende creatieve pakketten aan. Een overzicht hiervan, kan je op onze website vinden via deze link:

https://www.medialaan-persgroep-adverteren.be/nl/creatieve-pakketten 

5.2.3 Toeslagen

5.2.3.1 Spotindexen

De index waarnaar we verwijzen is steeds op basis van een 30 seconden radiospot.

5 seconden = index 40%
7 seconden = index 45%
10 seconden = index 70%

Redactionele vermelding = index 100%
Geargumenteerde redactionele integratie = index 270%

5.2.4 Engagement

5.2.4.1 Campagne

Briefing campagne

Om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen inspelen op de uitgewerkte merkenstrategie van onze partners, raden wij aan om gebruik te maken van een briefingdocument. Dit bevat de meest essentiële zaken waarover we idealiter kunnen beschikken vooraleer we aan de slag aan. Een template van dit briefingdocument is hier beschikbaar.

Exclusiviteit billboard

MEDIALAAN – de Persgroep Advertising stelt een beperking in van maximaal vier billboardpartners bij een programma of aflevering. Bij de Brand Awareness Packages geldt een beperking van vijf billboardpartners per programma.

Positie billboard

De billboards rond een programma worden volgens een rotatieschema ingepland. Hierdoor krijgen alle programmapartners een gelijkwaardige verdeling rond het programma. Er wordt wel rekening gehouden met specifieke wensen van de adverteerder, indien er een billboard wordt aangeleverd die inhoudelijk verwijst naar een bepaald deel van het programma.

Sampling & activatie

Bij creatieve radioacties met een evenementieel luik waar de adverteerder sampling en activatiemogelijkheden heeft, rekenen we een kost aan van € 0,15/contact.

Prijzen

Wanneer er goederen van de adverteerder in ruil worden weggegeven in programma’s op Qmusic of Joe dan is de BTW op deze ruilartikelen ten laste van de adverteerder.

5.2.4.2 Wettelijke beperkingen

Voor sponsorpakketten op radio passen we dezelfde principes toe als op televisie.

5.3 Publishing

5.3.1 Mogelijkheden

5.3.1.1 Branded content Publishing

Wij gaan op zoek naar de juiste oplossingen om jouw objectieven te realiseren. En daarbij kijken wij constant uit naar innoverende, creatieve oplossingen. Oplossingen op maat.

Wij brainstormen, schrijven content en creëren ervaringen die de vonk doen overslaan tussen boodschapper en ontvanger. Storytelling zit ons in het bloed. Het is het fundament waar het succes van Medialaan en de Persgroep Publishing en hun merken op gebouwd is.

Creative sales brengt die jarenlange expertise mee aan tafel om te bouwen aan ‘brand stories’. We beseffen als geen ander: weten wie de verteller is, is cruciaal voor een goed verhaal. Daarom is het belangrijk de juiste verwachtingen te scheppen bij klanten, redacties en lezers.

Een charter schept het verwachtingspatroon. Het is de ambitie van Creative Sales om native advertising uit te bouwen tot een duurzame tak in het aanbod van  MEDIALAAN - de Persgroep Advertising om met respect voor journalistieke onafhankelijkheid en kritische lezers een totaalbeleving te creëren voor verschillende merken en doelgroepen.

Je vindt het charter hier.

5.3.1.2 Advertorial

Content geschreven door een partner / adverteerder, geredigeerd door onze redactie,

of

content geschreven door onze redactie, met duidelijke instructies van adverteerder en duidelijke merkprominentie.

5.3.1.3 Native advertising

Content geschreven door een redactie samengesteld door ons creatieve team in opdracht van een partner / adverteerder, met als doel een boodschap van deze partner / adverteerder over te brengen in een uitgekiende strategie.

 • er wordt een context gecreëerd om een merk relevant te maken
 • pull niet push
 • geen logo, maar subtiele branding: context en de boodschap zijn belangrijker


5.3.2 Pakketten

Wij bieden verschillende creatieve pakketten aan. Een overzicht hiervan, kan je op onze website vinden via deze link:

https://www.medialaan-persgroep-adverteren.be/nl/creatieve-pakketten

5.3.3 Premies

Vanaf een media investering van € 100.000 worden er premies toegekend.

5.3.4 Engagement 

5.3.4.1 Views

Partnerships vanaf € 25.000 krijgen een afrekening per engaged view. Er wordt nooit korting gegeven op het CPeV model. Indien korting gewenst, dan wordt er een voorstel uitgewerkt op CPM basis.

Definities

 • Page view:  Google Analytics meet een page view van zodra de pagina wordt ingeladen.
 • Engaged view: Een pageview met minstens 25% scroll depth 
 • Video view: Een video view telt van zodra de video voor 25% is afgespeeld. First quartile moet uitgekeken zijn.
 • Quiz/test:  Iemand heeft deelgenomen aan de quiz/test vanaf het moment dat hij/zij doorgaat naar de tweede vraag en dus echt begonnen is aan de test.  

 

5.3.4.2 Traffic plan & tracking

Branded Content kan nooit verkocht worden zonder een traffic plan. Er moet steeds een minimum geïnvesteerd worden voor het aanjagen van de content. Dit is nooit puur organische content.

Er worden geen third party trackers toegestaan om mee te meten in het traffic plan (artikelboxen, …). Er mag enkel mee gemeten worden op de landingspagina/artikelpagina.

5.3.4.3 Labeling

Een duidelijke labeling van de native content is verplicht. Advertorials worden gelabeld met: ‘Advertentie’ in het traffic plan & ‘Advertorial van ...’ op de artikelpagina. Native artikels worden gelabeld met: ‘Gesponsord’ in het traffic plan & ‘Aangeboden door …’ op de artikelpagina.

6. Research

Alleen maar buikgevoel is zelden voldoende om stevig campagne te voeren. De juiste data zijn een betere basis. Daar voegen we onze media-expertise aan toe, met concrete meetinstrumenten en benchmarks. Dag na dag monitoren we de prestaties. En na de campagne vertalen we de respons in heldere cijfers. Zo levert een campagne je niet alleen resultaten op, maar ook kennis waarop je verder kunt bouwen.

Jouw campagne laten testen?
Contacteer ons voor een afspraak: tim.van.doorslaer@persgroep.net.

Commerciële politiek 2019

Via onderstaande knop vind je de compol in pdf.