Kleven van stalen en kaarten

Kleven van stalen en kaarten

Wat is dit precies?
 • Mogelijkheid om kaarten, stalen en brochures te kleven op de eerste pagina van een katern in de eerste helft van het magazine
 
Belangrijke aandachtspunten
 • Deze techniek is alleen mogelijk op de rechterpagina
 • Voor een afwijkend formaat of stalen met een speciale inhoud, raadpleeg je Account Manager
 • Minimaal 2% meer leveren voor uitval
 • Bij kleefstalen / kleefencarts: ten laatste op het moment van levering bezorgt de adverteerder aan Sara De Groote (Sara.De.Groote@persgroep.be) een pdf met de kleefpositie op de advertentiepagina. Indien we deze informatie niet ontvangen, kleven we het staal of de encart op een naar onze normen logische plaats.
 
Formaten
 • min. Formaat kleefkaarten & -stalen 55 x 80 mm
 • max. formaat kleefkaarten 142 x 220 mm
 • max formaat kleefstalen 100 x 150 mm
 • plaatsing altijd 40 mm van de rug
 • plaatsing altijd 25 mm van de onder- boven- & zijkant
 
Kleefstaal
 • Maximum dikte: 2 mm
 • Maximum gewicht: 20 gram
 • De kleefstalen moeten rondom voorzien zijn van een seal grijprand van 10 mm en aan een druk kunnen weerstaan van ca. 2.000 kilo
 • De inhoud moet gelijkmatig over het oppervlak verdeeld zijn
 • Het materiaal moet bestand zijn tegen hot-melt (smelttemperatuur 160°C)
 
Specificaties voor levering
 • Per magazine en per inlassingsdatum moeten de kleefkaarten/kleefstalen apart verpakt worden met vermelding van het magazine en de inlassingsdatum
 • Kleefkaarten:
  • Losse pakken van 10 à 12 cm hoog
  • Zonder slagen (alle ruggen in dezelfde richting)
  • 1 pak per laag
  • Lagen gescheiden door karton
  • Op pallet of in boxpallet.
  • Op elk pallet moet duidelijk vermeld worden:
   Naam van het magazine - Naam van de adverteerder - inlassingsdatum
 • Kleefstalen:
  • verpakken per gelijke aantallen in dozen
  • Indien er meer dan één rij staaltjes per doos is, moeten stevige tussenschotten worden geplaatst die hoger zijn dan de staaltjes.
  • Stalen dienen rechtstaand in 1 richting in dozen van +/- 500 exemplaren aangeleverd worden.
  • Stalen moeten steeds in dezelfde richting  zitten.  
   NOOIT kruiselings, liggend, of om en om verpakken.
   Ook geen elastiekjes of spanbandje rond de pakken.
  • Dozen op pallet

Op elk pallet moet duidelijk vermeld worden:
Naam van het magazine - Naam van de adverteerder - inlassingsdatum

    Kleefstaal - TV-Familie