Kleven van stalen en kaarten

Kleven van stalen en kaarten

Wat is dit precies?
 • Mogelijkheid om kaarten, stalen en brochures te kleven op de eerste pagina van een katern in de eerste helft van het magazine
 
Belangrijke aandachtspunten
 • Deze techniek is alleen mogelijk op de rechterpagina
 • Voor een afwijkend formaat of stalen met een speciale inhoud, raadpleeg je Account Manager
 • Minimaal 2% meer leveren voor uitval
 • Bij kleefstalen / kleefencarts: ten laatste op het moment van levering bezorgt de adverteerder aan Hendrik De Baere (Hendrik.De.Baere@persgroep.be) een pdf met de kleefpositie op de advertentiepagina. Indien we deze informatie niet ontvangen, kleven we het staal of de encart op een naar onze normen logische plaats.
 
Formaten
 • min. Formaat kleefstalen en kleefkaarten 60 x 90 mm
 • max. formaat kleefstalen 150 x 150 mm
 • max formaat kleefkaarten 170 x 190 mm
 • plaatsing altijd min. 30 mm van de rug
 • gecentreerd in de hoogte
 
Kleefstaal
 • Maximum dikte: 2,5 mm
 • Maximum gewicht: 20 gram
 • De kleefstalen moeten rondom voorzien zijn van een seal grijprand van 5 mm en aan een druk kunnen weerstaan van ca. 2.000 kilo
 • De inhoud moet gelijkmatig over het oppervlak verdeeld zijn
 • Het materiaal moet bestand zijn tegen hot-melt (smelttemperatuur 160°C)
 
Specificaties voor levering
 • Per magazine en per inlassingsdatum moeten de encarts apart verpakt worden met vermelding van het magazine en de inlassingsdatum
 • Losse pakken van 10 à 12 cm hoog
 • Zonder slagen (alle ruggen in dezelfde richting)
 • 1 pak per laag
 • Lagen gescheiden door karton
 • Op pallet of in boxpallet.
  Op elk palet moet duidelijk vermeld worden:
  Naam van het magazine - Naam van de adverteerder - Inlassingsdatum