De jongste betalende krant van Vlaanderen.

Thumbnail

Facts & Figures

274 750
Lezers per dag
62 999
Circulation week
54 %
Man

De Morgen staat voor een consistent kwaliteitsniveau en een upscale lezerspubliek waarvan 49% tot de sociale groepen 1 en 2 behoort. De Morgen is een krant voor open-minded mensen die willen weten en graag (be)leven.

Bart Eeckhout - Hoofdredacteur De Morgen

Afgeleide merken

DM afgeleide merken

Onze merken en hun afgeleiden versterken en vullen elkaar aan, of laten je net toe gerichter te adverteren. Een boodschap die je communiceert over een mix van platformen heen, matcht met de gewoontes van je publiek en heeft meer impact. Hieronder vind je het merk De Morgen en alle afgeleiden:

De Morgen / DM Magazinedemorgen.be / DM mobile