Q sounds better with you.

Thumbnail

Facts & Figures

7,6 %
Marktaandeel
12,2 %
Dagelijks bereik %
535 550
Dagelijks bereik

Q2 staat voor entertainment voor jongvolwassenen: herkenbare, populaire programma’s, de beste internationale series en films, topvoetbal, veel avontuur en ook muziek. Zo maken we de wereld een beetje een fijnere plek.

Afgeleide merken

Thumbnail

Onze merken en hun afgeleiden versterken en vullen elkaar aan, of laten je net toe gerichter te adverteren. Een boodschap die je communiceert over een mix van platformen heen, matcht met de gewoontes van je publiek en heeft meer impact. Hieronder vind je het merk Q en alle afgeleiden:

Q2 / Qmusic / Q2.be / Qmusic.be / Q mobile