Sealing

Sealing

Wat is dit precies?
  • De mogelijkheid om een bijlage onder folie (brief, folder, brochure, kaart, staaltjes,…) te versturen via onze magazines.
  • Voordelen: je bereikt de juiste mensen omdat onze magazines perfect zijn afgestemd op je doelgroep
  • Geen hoge verzendingskosten zoals bij een normale direct mail en je surft mee op het imago van het desbetreffende week- of maandblad
  • Je vermijdt retours en door de opvallende plaatsing ben je er zeker van dat haast elke lezer je boodschap gezien heeft
 
Belangrijke aandachtspunten
  • De co-mailing bedekt nooit de eerste cover van het basismagazine en wordt steeds achteraan toegevoegd (cover 4)
  • De mogelijkheid moet steeds op voorhand besproken worden met de redactie
  • Boeking altijd onder voorbehoud van goedkeuring van de redactie
 
Formaten
  • kleiner of gelijk aan de grootte van het magazine zelf
  • Harde producten (bv. stevige kartonnen doos met staaltje): maximumdikte 12 mm, waarbij vooraf getest moet worden
  • De volledige dikte van een pakket (magazine en producten samen) mag niet meer dan 30 mm bedragen, tenzij dit technisch haalbaar blijkt te zijn na een test